Pressiteade

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž ühendasid õppekavade täiustamiseks jõud

koostöölepingu allkirjastamine Zoom keskkonnas

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits ja Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži direktor Heli Kaldas allkirjastasid koostöölepingu, et laiendada ja edendada tervisedenduse ning tervisejuhi õppekavade koostööd.  

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul on koostöö arengu lahutamatu osa: “Konkurentsivõimelisuse, pideva arengu ja hea maine nii kõrgkoolile kui ka kolledžile tagab just vastastikune koostöö.” 

TLÜ Haapsalu kolledži direktor Heli Kaldas rõhutab, et peamine on õppejõududele ja õppuritele parima võimaldamine: “Tänu sellele on tulevikus õppejõududel võimalus erialaseks ühistegevuseks ning õppuritel veelgi paremad ja mitmekülgsemad võimalused kvaliteetse, laiapõhjalise ja jätkusuutliku hariduse omandamiseks.” 

Tulevikus pakutakse mõlema kooli õppuritele võimalust osaleda vastastikkuses õppetöös. Samuti saab õppejõude kaasata lõputööde retsenseerimisse ja ühiselt läbi viia seminare praktikakogemuste ning uurimis- ja arendustööde tulemuste jagamiseks.  

Lepingulises koostöös on kõrgkoolid olnud varemgi, kuid tänu mõlema kooli õppekavade pidevale arengule on uusi võimalusi koostöö laiendamiseks ja õppurite teadmiste täiustamiseks üha enam.