TÜHI teadlased Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni aastakonverentsil

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni 14. rahvusvaheline konverents „Lüürilise luule tegur väikeste kultuuride kujunemisel“ („The Factor of Lyrical Poetry in the Formation of Literary Cultures”) toimub 1.- 3. novembrini Tartus.

Võrdleva Kirjanduse Liidu aastakonverentsil

TÜHI teadurid Miriam McIlfatrick-Ksenofontov, Miriam Rossi ja Tanya Escudero korraldavad projekt "Tõlkimise ajaloos" (Translation in History: Estonia 1850-2010) liikmetena konverentsil paneeli luule tõlkimisest. 

Paneel pakub väljapakutud teema kohta erinevaid inspireerivaid nägemusi.

Miriam McIlfatrick-Ksenofontov läheneb Juhan Viidingu luule tõlkimisele Merlin Donaldi hajutatud tunnetuse vaatenurgast.

Miriam Rossi käsitleb Elena Shchvartsi pseudotõlke juhtumit, et uurida luuletõlke rolli identiteediotsijana nõukogude perioodi mitteformaalses kirjanduselus.

Tanya Escudero tegeleb luule formaalse analüüsiga, vaadeldes lähemalt Shakespeare'i sonettide hispaaniakeelseid tõlkeid kui üht enim tõlgitud poeetilist teost Hispaanias ja Ladina-Ameerikas.

Konverentsi täieliku programmiga saab tutvuda SIIN.