Tudengiblogi

TÜHI tudengid uurisid Ladina-Ameerika kajastamist Postimehes

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) tudengid viisid 2021. aasta sügissemestril läbi uurimuse Ladina-Ameerika riikide kajastamisest ajalehes Postimees. Projektis osalesid Ergo Velgre, Laura Sophia Simmermann, Riho Roosipõld, Rita Vartiainen, Siim Oliver Sillat, Sille-Kadri Simer ja Triinu Lotta Toots. Neid juhendas TÜHI hispaania kultuuri lektor Merilin Kotta. Projektist koostas kokkuvõtliku artikli Sille-Kadri Simer, mille avaldame tervikuna alljärgnevalt.

Nayib Bukele

20 riiki, 58 presidenti, 939 artiklit – TLÜ tudengid „külastasid“ Ladina-Ameerikat läbi Postimehe artiklite

ELU projekti kaudu uurisid TLÜ tudengid Ladina-Ameerikat läbi Postimehe artiklite, mis ilmusid viimase dekaadi jooksul. Kokku analüüsiti üle 900 artikli mõistmaks, milline kuvand on loodud Ladina-Ameerika riikidest Eesti meedias ühe väljaande näitel.

Kuue eriala tudengid tulid sel sügisel kokku, et koostada põnev ja mõtlemapanev ülevaade Ladina-Ameerika riikidest. Projekti eesmärk oli koostada õppematerjal Hispaania filoloogide esimese kursuse tudengitele, et innustada neid mõtlema hispaania keelt kõnelevate maade kultuuri ja igapäevaelu peale, kuid ka kriitiliselt lugema piirkonna kohta avaldatud artikleid Eesti meedias. Vaatluse all olid Postimehe artiklid 20 riigi presidentidest, mis ilmusid aastatel 2011–2021.

Projekt oli edukas ja õppematerjali autorid kinnitasid, et said kasulikke teadmisi Ladina-Ameerikast ja hea kontentanalüüsi kogemuse. Artikleid analüüsides tegid tudengid kolm tähelepanekut: negatiivsed stereotüübid riikidest, kontrast kohalike ja välismaa ajakirjanike vahel, olulised kajastamata teemad.

Negatiivsed stereotüübid

Projekti käigus selgus, et El Salvadori presidentidest ilmus Postimehes ainult 14 artiklit kümne aasta jooksul. Peamiselt kajastati kuritegevusega seotud teemasid: mässud vanglates, narkojõugud, tapmised. Konfliktsusele suunatud artiklitest tõusis esile üks, mille pealkiri räägib enda eest: „Rõõmupäev El Salvadoris: ööpäeva jooksul ei tapetud kedagi“(1). Kõnekas oli ka uudis pealkirjaga „TOORED PILDID: El Salvadori tapatalgute järel on vanglates eriolukord, mis sülitab koroonareeglitele“ (2).

El Salvadori kirjeldati, kui ühte “kõige vaesemat” (3) ja “vägivaldsemat” (4) riiki maailmas, mis “liigub diktatuuri poole” (5). Sarnane tendents oli ka teiste riikide puhul, kus näiteks Uruguay endist presidenti kirjeldati „maailma kõige vaesema riigipeana“ (6), kuigi ta suure osa oma palgast  vabatahtlikult annetas. Lisaks sellele kujutatakse Ladina-Ameerika riike üldiselt kui korrumpeerunud poliitikutega riike, kus on suured probleemid kuritegevusega (eriti narkokuritegudega).

Artiklite sisule analüüsiti lisaks illustreerivaid pilte, mis tihtipeale kujutasid vägivalda, (loodus)katastroofe, inimesi põnegemas või kannatamas ja tulirelvasid kandvad isikuid (politseid, sõjaväge, protestijaid). Kuna artikleid valiti presidentide mainimise järgi, leidus pilte ka nendest. Eriti juhul, kui tegemist oli sise- või välispoliitikat puudutava teemaga või valimistulemusi kajastava uudisega. Omaette küsimus on see, kes liidritest poseeris rahvuslippude taustal ja kes oli varjunud vana Vokswageni rooli.

Kohalikud vs välismaa ajakirjanikud

Artikleid lugedes kerkis esile kontrast välismaa uudisteagentuuridest (BNS, AFP, BBC jt) tõlgitud uudiste  ja Eesti autorite kirjutatud uudiste vahel. Tõlgitud uudised Postimehes olid pigem neutraalse tooniga lühikesed ülevaated riigis toimuvast. Samas esines mitmeid kirja-, stiili- ja sõnastusvigu, mis tõenäoliselt tulenesid otsetõlkest võõrkeelest.

Eesti ajakirjanikud olid kriitilisemad, analüüsivamad ja vähem poliitiliselt korrektsed. Näiteks Boliivia endist presidenti Evo Moralest kajastades rõhutati tema päritolu, kasutades sõna “indiaanlane”(7). BNS ja teised välismaa väljaanded kasutasid selle asemel sõnu nagu “põliselanik”, “põlisrahvus” või “vähemusrahvus”(8).

Artiklite arv riikide lõikes

Kajastamata teemad

Ecuadori näitel märkasid tudengid, et kirjutati äärmiselt pealispinnaliselt valimistulemustest ja poliitikast. Artiklid olid lühikesed ja lugejad ei saanud head ülevaadet poliitilisest olukorrast riigis. Kolme presidendi kohta toodi välja, millistes poliitilistes või sotsiaalsetes küsimustes nad eristuvad, kui palju rohkemat ei mainitud. Lenín Moreno valitsemise ajal kirjutati peamiselt sellest, kuidas WikiLeaksi asutaja Assange elas aastaid Ecuadori saatkonnas Londonis, millega toodi kauge maaga seonduv eestlastele kui eurooplastele „lähemale“. Ainult ühe artikli lõpus mainiti, et Moreno on ratastoolis ja kandideeris 2012. aastal Nobeli rahupreemiale seoses erivajadustega inimeste heaks tehtud tööle. Tudengid jagasid arvamust, et oleks võinud rohkem kirjutada presidendi auhinnale kandideerimise tagamaadest ja panusest erivajadustega inimestega arvestava ühiskonna loomisesse.

Kokkuvõtteks tundsid osalejad, et said tänu projektile mõnes mõttes isegi pandeemia ajal ookeani taha reisida, ja meeskonnatöö innustas teid otsima ka riikide kohta lisainfot. Koostatud õppematerjal võiks anda mõtlemisainet võõra kujutamise üle laiemalt ning Ladina-Ameerika ühiskonna ja selle kajastamise üle kitsamalt.

Projekti tulemusel valmis ka vaadeldud ajajärgu Ladina-Ameerika presidentide KAART

Tunnuspilt: El Salvadori president Nayib Bukele (kuvatõmmis Postimehest).

Allikad:


(1)Alatalu, T.(13.11.2019). Toomas Alatalu: Indiaanlane ei ole Vladimir Putin. https://parnu.postimees.ee/6824103/toomas-alatalu-indiaanlane-ei-ole-vladimir-putin

 

(2)Postimees/BBC et al.(21.08.2020). Boliivia ekspresidenti süüdistatakse vägistamises ja inimkaubanduses. https://maailm.postimees.ee/7044088/boliivia-ekspresidenti-suudistatakse-vagistamises-ja-inimkaubanduses

 

(3) Hein, I-K.(17.04.2012). Rõõmupäev El Salvadoris: ööpäeva jooksul ei tapetud kedagi. https://maailm.postimees.ee/810572/roomupaev-el-salvadoris-oopaeva-jooksul-ei-tapetud-kedagi

 

(4)Villak-Niinepuu, H. (27.04.2020). TOORED PILDID: El Salvadori tapatalgute järel on vanglates eriolukord, mis sülitab koroonareeglitele.https://elu24.postimees.ee/6959545/el-salvadori-tapatalgute-jarel-on-vanglates-eriolukord-mis-sulitab-koroonareeglitele

 

(5)Erilaid, E.(10.06.2021). El Salvadori ametliku valuutana tunnustamine viis bitcoin’i kursi järsult üles. https://investor.postimees.ee/7269251/el-salvadori-ametliku-valuutana-tunnustamine-viis-bitcoin-i-kursi-jarsult-ules

 

(6)Postimees/BNS.(02.05.2020). Koroonaepideemia on langetanud El Salvadori mõrvade arvu. https://maailm.postimees.ee/6964089/koroonaepideemia-on-langetanud-el-salvadori-morvade-arvu

Hein, I-K.(18.05.2020). See riik kehtestas väga karmid koroonapiirangud, kuid inimesed on nüüd näljas.

[7) Alatalu, T.(13.11.2019). Toomas Alatalu: Indiaanlane ei ole Vladimir Putin. https://parnu.postimees.ee/6824103/toomas-alatalu-indiaanlane-ei-ole-vladimir-putin

[8] Postimees/BBC et al.(21.08.2020). Boliivia ekspresidenti süüdistatakse vägistamises ja inimkaubanduses. https://maailm.postimees.ee/7044088/boliivia-ekspresidenti-suudistatakse-vagistamises-ja-inimkaubanduses https://elu24.postimees.ee/6976256/see-riik-kehtestas-vaga-karmid-koroonapiirangud-kuid-inimesed-on-nuud-naljas

Postimees/BNS.(27.10.2014). Maailma vaesemaile presidendile veel mantlipärijat ei leitud. https://maailm.postimees.ee/2969431/maailma-vaesemaile-presidendile-veel-mantliparijat-ei-leitud