Seminar

Keskaja keskuse seminar "Sakraalfragmentaarium. Uusi arheoloogilisi andmeid Lõuna-Eesti keskaegsest maaruumist 2017-2021"

Humanitaarteaduste instituut

25.02.2021 kell 16.15 - 18.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Keskaja keskuse selle aasta esimesed seminarid tutvustavad põnevaid arheoloogilisi kaevamisi.

Järgmine seminar toimub 25. veebruaril kell 16.15. Seminaril räägib Heiki Valk (Tartu Ülikool) Lõuna-Eesti keskaegsetest maakabelitest.
Lõuna-Eesti maaruumi keskaegsete sakraalmuististe arheoloogiline uurimine on viimastel aastatel lisanud uut teavet tollaste kultuuri- ja usuolude kohta. Ettekanne tutvustab lühidalt Urvaste 13. sajandi kalmistul, Loosi kabeliasemel, Helme kabeli varemetes, Nõo kiriku ümbruses, Kodavere keskaegsel kihelkonnakalmistul ja Rannu kirikus tehtud tööde tulemusi. Märksõnadeks on üleminekuaja kalmistud,  maakabelite rajamine, kirikulaadad, sakraalmuististe topograafia ja mündileiud.

Kõik huvilised on oodatud osalema!

Zoomi link