Seminar

Konfliktisemiootika: 2. Tallinna Ülikooli ja Bologna Ülikooli ühisseminar

Aasta tagasi sõlmisid Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut ja Bologna Ülikooli Rahvusvaheline Humanitaarteaduste Keskus „Umberto Eco“ akadeemilise koostöölepingu. Selle raames alustasid mõlema institutsiooni teadlased semiootika-alaste ühisseminaride sarja.

Humanitaarteaduste instituut

29.09.2023 kell 09.30 - 16.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Esimene seminar toimus Bolognas 2022. aasta juunis ja keskendus semiootilistele ja digitaalsetele lähenemistele mälu ja kultuuripärandi uurimisel. Teine seminar toimub Tallinna Ülikoolis 29. septembril 2023.

Bologna, Tallinna ja Tartu ülikoolide teadlased rakendavad sel puhul semiootika mõisteid ja meetodeid meie ühiskondi iseloomustavate konfliktide analüüsis. Osalejad tutvustavad teoreetilisi raamistikke konfliktide uurimiseks ja pakuvad huvitavaid ja aktuaalseid juhtumiuuringuid, mis hõlmavad ökoloogilist kriisi, tühistamiskultuuri, vandenõunarratiive jne. Seminar on avatud kõikidele huvilistele (eelnev registreerumine pole vajalik) ja toimub inglise keeles.

Seminari kava

Ettekannete kokkuvõtted ja info osalejate kohta