Teade

Avatud on ettepanekute tegemine ettekanneteks Eesti humanitaarteaduste esimesel aastakonverentsil

10.–12. aprillil 2024 toimub Tallinna Ülikoolis esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents teemal "Tulevikuhumanitaaria: kuidas humanitaarteadused kujundavad ühiskonda pöördeliste muutuste ajastul". Eesti humanitaarteaduste esimene aastakonverents kutsub üles kõiki esitama alates 25. novembrist ettepanekuid ettekande pidamiseks väljavalitud paneelides.

Konverents

Kuni 1. novembrini 2023 sai esitada ettepanekuid ettekandepaneelide ja töötubade korraldamiseks konverentsil. Osalemishuvi oli väga suur,
nii et kokku laekus konverentsi korralduskomiteele 40 ettepanekut paneelideks ja 8 ettepanekut töötubadeks. Kuna ettepanekud olid valdavalt sisukad ja läbimõeldud, kiitis korralduskomitee neist heaks suure enamuse, kokku 38 paneeli ja 6 töötuba. Paneelide korraldamisega on seotud kokku 101 teadlast 8st Eesti ülikoolist ja teadusasutusest. Väljavalitud paneelidega saab tutvuda konverentsi kodulehel.

Alates 25. novembrist on avatud võimalus esitada ettepanekuid ettekande pidamiseks väljavalitud paneelides. Selleks tuleb konverentsi kodulehel valida paneel, kuhu ettekanne soovitakse esitada, ja anda üles ettekande pealkiri, kokkuvõte (u 1000 tähemärki) ja esineja(te) kontaktandmed. Aega ettepanekute esitamiseks on kuni 15. detsembrini 2023. Korralduskomitee teeb koostöös konkreetse paneeli eestvedajatega väljavalitud ettekanded teatavaks hiljemalt 31. jaanuariks 2024. Ühes paneelis on neli ettekannet, ent kui heakskiidetud ettepanekuid on enam, siis saab pidada paneeli kahes või enamas sessioonis.

Ühtlasi ootab korralduskomitee ettepanekuid ümarlauaarutelude pidamiseks konverentsil. Kahetunnine ümarlaud on mõeldud ühe konkreetse humanitaarteadusliku teema üle arutlemiseks vestlusringi formaadis. Ümarlaua ettepanek peab sisaldama arutelu nimetust ja sisututvustust (u 1000 tähemärki), korraldaja(te) kontaktandmeid ja arutelus osalevate inimeste nimekirja. Ettepanek tuleb saata hiljemalt 15. detsembriks 2023 meiliaadressil ehak@ehak.ee.