Eesti esimene humanitaarteaduste aastakonverents otsib lahendusi paremaks tulevikuks

Eesti esimese humanitaarteaduste aastakonverentsi ettekanded käsitlevad valdkonnaüleseid uurimisteemasid tehisaru rakendamisest, keskkonnahoiust, rohepöördest, mitmekeelsusest, kriisides toimimisest ja helgema tuleviku otsingutest.

Pilt konverentsilt, saal täis inimesi
Foto autor: Erlend Štaub

Tänasest reedeni toimub Tallinna Ülikoolis esmakordselt Eesti humanitaarteaduste aastakonverents, mis toob kokku pea pool tuhat osalejat enam kui kolmekümnest Eesti teadus- ja kultuuriasutusest. Konverentsi, mis kannab pealkirja „Tulevikuhumanitaaria: kuidas humanitaarteadused kujundavad ühiskonda pöördeliste muutuste ajastul“, ühe algataja ja eesvedaja, kultuuriajaloo professor Marek Tamme sõnul annavad esitamisele tulevad 231 ettekannet läbilõike Eesti humanitaarteaduste hetkeolukorrast ja erinevatest teadussuundadest: „Ettekannete pealkirju vaadates hakkab silma uurimisteemade päevakajalisus ja valdkondadeülesus, teiste hulgas tulevad käsitlemisele sellised teemad nagu digitaalsed meetodid, tehisaru, mitmekeelsus, keskkonnahoid ja rohepööre, kriisides toimimine ning ka küsimus, kuidas luua helgemat tulevikku.“

Konverentsi korraldamist ajendas Tamme sõnul vajadus emakeelseks erialaseks aruteluks. „Eesti humanitaarteadlased on rahvusvaheliselt hinnatud, nii et nende värsketest teadustöödest kuuleb pigem välismaistel konverentsidel inglise keeles kui kodus eesti keeles. Teadustulemustest on aga oluline emakeeles rääkida, et toetada eesti teaduskeele arengut“, märgib Tamm ja lisab: „eestikeelne humanitaarteaduslik arutelu on vajalik nii teadlaskonnale kui ka ühiskonnale, sest humanitaaria missioon on ennekõike olla tagasisideteadus ja tagada seeläbi kultuurile enesemõistmise võime.“ 

Kuna konverentsi vastu on suur huvi, on kõigil võimalik vaadata ERRi teadusportaalis Novaator otseülekandes plenaarettekandeid, mida peavad Tiit Hennoste (Tartu Ülikool), Liisi Keedus (Tallinna Ülikool) ja Tanel Tammet (Tallinna Tehnikaülikool). Samal kanalil on võimalik osa saada ka humanitaarteaduste olevikku ja tulevikku käsitlevast arutelust, mida juhib Joonas Hellerma (ERR) ja kus osalevad Krista Kodres (EKA), Raili Marling (TÜ), Marek Tamm (TLÜ) ja Jaan Undusk (UTKK).

Eesti humanitaarteaduste aastakonverents on algatus, mille taga seisavad kõik humanitaarteaduste valdkonnas positiivselt evalveeritud Eesti ülikoolid ning teadus- ja arendusasutused. Kokku on neid üheksa: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ning Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. Vastavalt kokkuleppele hakkavad konverentsid toimuma üle aasta, vaheldumisi Tallinnas ja Tartus.

Konverentsi peakorraldaja on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut. Praktilise toe tagab Tallinna Ülikooli koolitus- ja konverentsikeskus.

Lähem info konverentsi veebilehel: https://ehak.ee/