Pressiteade

Ilmus ajakirja Acta Historica Tallinnensia teemanumber Eesti ajalooteadusest 21. sajandil

Acta Historica Tallinnensia uus toimetus alustas tööd käesoleva aasta jaanuaris ning vastne teemanumber on uue toimetuse esimene töövili. Loe lähemalt!

Acta Historica Tallinnensia

Novembri lõpus ilmus ajakirja Acta Historica Tallinnensia teemanumber (kd. 26, 2020), mis on pühendatud Eesti ajalooteaduse käekäigule 21. sajandil.
Numbri avab teemanumbri koostaja Marek Tamme põhilises kvantitatiivne ülevaade Eesti ajalooteaduse arengust ja korraldusest viimasel paaril kümnendil. Järgnevad perioodipõhised kokkuvõtted: Inna Põltsam-Jürjo ja Anti Selart kaardistavad Eesti keskaja uurimist, Aivar Põldvee ja Marten Seppel Eesti varauusaja uurimist, Karsten Brüggemann ja Bradley Woodworth Eesti uusaja uurimist ning Toomas Hiio Eesti lähiaja uurimist. Seejärel leiab numbrist Pärtel Piirimäe artikli Eesti mõtteloo uurimisest ja Linda Kaljundi ning Aro Velmeti artikli Eesti ajalooteaduse uutest suundadest 21. sajandil. Teemanumbri lõpetab „Foorum“, kus seitse välisülikoolides tegutsevat Eesti ajaloolast (Liisi Esse, Andres Kasekamp, Jüri Kivimäe, Mart Kuldkepp, Anu Mai Kõll, Kristo Nurmis, Kristjan Toomaspoeg) arutlevad Eesti ajalooteaduse võimalike suundumuste üle järgmisel kahel aastakümnel.

Acta Historica Tallinnensia on open access ajakiri ja kõik teemanumbri artiklid on ajakirja kodulehel tasuta loetavad.

Acta Historica Tallinnensia uus toimetus (peatoimetaja Marek Tamm, toimetajad Liisi Keedus, Anu Mänd, Maie Pihlamägi ja Ulrike Plath) alustas tööd käesoleva aasta jaanuaris ning vastne teemanumber on uue toimetuse esimene töövili. Uuest aastast hakkab ajakiri ilmuma uues kujunduses ja senise ühe numbri asemel kaks korda aastas.

Loe teemanumbrite artikleid
 

Acta Historica