Üritus

Registreerimine on avatud! Avalikustatud on esimese Eesti humanitaarteaduste aastakonverentsi programm

Rõõmustavalt suur oli huvi esineda esimesel Eesti humanitaarteaduste aastakonverentsil „Tulevikuhumanitaaria“ Tallinna Ülikoolis 10.–12. aprill 2024. Kokku laekus korraldajatele pea 250 ettekandeettepanekut.

Konverents

Ettepanekuid sõelus nii konverentsi korralduskomitee kui ka konkreetse paneeli korraldusrühm ning selle tulemusena kiideti heaks kokku 231 ettekannet, mis jagunevad 33 paneeli vahel. Mitmes paneelis on ettekandeid kahe või kolme sessiooni jagu, neist kõige rohkem, 15 ettekannet, on paneelis „Eesti keele mitmekesisus ja varieerumine“.

Samuti laekus viis ettepanekut ümarlauaarutelude korraldamiseks, mis kõik pälvisid korralduskomitee heakskiidu. EHAKi kodulehel on võimalik kõigi paneelide ja nendes peetavate ettekannetega tutvuda: https://ehak.ee/paneelid/. Kodulehel on üleval ka konverentsi esialgne programm:
https://ehak.ee/programm/, ent see täieneb ja täpsustub järgnevate päevade jooksul.

Alates tänasest saab ennast konverentsile osalejaks registreeruda: https://ehak.ee/registreerumine/. Registreerumine on vajalik nii esinejatele kui ka
kuulajatele ning see on tasuline. Osalustasu sisaldab kohvipause, lõunasööke ja vastuvõtte.
Konverentsi osalustasud on järgmised:

  • Varane registreeruja (kuni 1. märts 2024): 50 eurot
  • Hiline registreeruja (kuni 1. aprill 2024): 60 eurot

Üliõpilastele (sh doktorantidele) ja mittetöötavatele pensionäridele on konverents tasuta, s.t. registreerumisel ei pea osalustasu maksma.

Veel on avatud võimalus esitada ettepanekuid posterettekannete esitamiseks konverentsil. Ettepanek peab sisaldama ettekandja(te) nime(sid), ettekande pealkirja, kokkuvõtet (u 1000 tähemärki) ja ettekandja(te) kontaktandmeid (asutus ja e-mail). Ettepanekuid saab esitada kuni 12. veebruarini aadressil: ehak@ehak.ee.