Pressiteade

Tallinna Ülikoolis alustas tööd eesti viipekeele uurimisrühm

Meil on hea meel teatada, et Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis alustas veebruari alguses tööd eesti viipekeele uurimisrühm, kuhu kuuluvad kolm nooremteadurit Keiti Verbu, Sandra Laurimaa, Jari Pärgma, uurimisrühma koordinaator Peter Zalan Romanek ja külalisprofessor Dr. Christian Rathmann.

eesti viipekeele uurimisrühm

Eesti viipekeel on tunnustatud Eesti Vabariigi keeleseaduses iseseisva keelena alates 1. märtsist 2007. Eesti keele arengukava 2021-2035 ühe tegevussuunana käsitletakse eesti viipekeele arendamist ja uurimist ning seda rahastab peamiselt Haridusministeerium.

Eesti viipekeele uurimisrühma eesmärk on tegeleda eesti viipekeele teadusliku uurimise ja arendamisega neljal suunal: lingvistika, sotsiolingvistika, rakenduslingvistika ja keele andmete süstematiseerimine ning kogumine. Lisaks tegeletakse teadlikkuse tõstmisega eesti viipekeele teaduslikust olemusest nii Eestis kui ka välismaal.

Uurimistulemusi saab rakendada nii õpetamise kui ka tõlkimise alal ning nende tulemuste saavutamiseks teeb uurimisrühm koostööd eesti kurtide kogukonna liikmetega (sh Eesti Kurtide Liit) ning teiste valdkonnaga seotud organisatsioonidega nii Eestis (nt Eesti Keele Instituut) kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Nooremteadurid on läbimas lisaks uurimisrühma tööle ka oma doktoriõpinguid humanitaarteaduste-, kasvatusteaduste- ja ühiskonnateaduste instituutides.

Küsimustega uurimisrühma kohta võib pöörduda uurimisrühma koordinaatori Peter Romanek poole peter.romanek@tlu.ee.