Doktoriõpe

Üks küsimus Anna Mossolovale

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Anna Mossolova kaitses möödunud aasta detsembris väitekirja, milles keskendus jupikite maskide valmistamise tavadele enne ning peale esimesi kokkupuuteid eurooplaste ja ameeriklastega 19. sajandi alguses. Esitasime edukalt doktoritööd kaitsenud Anna Mossolovale ühe küsimuse.

Anna Molossova

Doktoritöö kirjutamine on suur töö ja vajab kindlasti pidevat enese motiveerimist. Millised olid selle teekonna jooksul Sinu nii-öelda nipid, kuidas järjepidevalt oma tööga tegeleda, et edukalt lõpptulemuseni jõuda?

Et hoida fookust, kuid sama ajal mitte kaotada doktorantuuri rutiinis oma tegevuses suurt pilti, pean oluliseks käia end regulaarselt täiendamas ka väljaspool oma ülikooli ning pidevalt laiendada oma teaduslike kontaktide võrgustikku. Kohtumine uute inimestega oma erialal annab uusi ideid ning inspiratsiooni. Välislähetused, õppereisid ja konverentisd on mind alati motiveerinud ja aidanud jõuda parema lõpptulemuseni. Oma doktorantuuri jooksul olen alati liikvel olnud: täiendasin end pool aastat Šotimaal Aberdeeni Ülikoolis, veetsin aasta külalisdoktorandina Anchorage’i Ülikoolis ning külastasin mitmeid konverentse nii Euroopas kui Ameerika Ühendriikides. Programme, mis toetavad ja rahastavad selliseid reise, on Eestis ning Euroopa Liidus õnneks mitmeid.