Haridusblogi

Käitumisraskustega laps lasteaias – kuidas aidata?

Käitumisprobleemid koolieelikute seas on üha sagenev mure. Käitumisraskustega laps lasteaiarühmas võib kujuneda tõsiseks väljakutseks ka kogenud õpetajatele, kui ta tajub, et on oma murega üksi.

Lasteaialapsed

Mida aga peetakse silmas käitumisraskuste all? Täpsemalt on siin mõeldud olulist kõrvalekallet tavapärasest käitumisest, mida võiks oodata samaealistelt lastelt samades tingimustes. 

Laste käitumisraskuste põhjusteks võivad olla nii varase ea traumaatilised kogemused, puudulikud sotsiaalsed oskused kui ka kodused probleemid ja liiga kiirest elutempost tekkinud stress, mis lastel käitumisprobleemidena väljenduvad. 

Järjest enam on laste käitumisprobleemid seotud diagnoositud või seni veel märkamata erivajadustega (kõige sagedamini aktiivsus- ja tähelepanuhäire või autismispektri häirega) ning nendel juhtudel ei ole piisavad tavapedagoogilised suunamisvõtted. Vahel on käitumisprobleemid seotud ka õpetajate nappide kogemuste ja mittepiisavate oskustega. Põhjusi on mitmeid ning nende väljaselgitamine aitab ka leida lahendusi. 

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse koolitus „Käitumisraskustega laps lasteaias“ keskendubki nii käitumisraskuste põhjustele, ennetamise võimalustele kui ka toimetuleku põhimõtetele ja konkreetsetele võtetele juba väljakujunenud probleemide korral. 

Koolitus on mõeldud eelkõige lasteaiaõpetajatele, aga sobib hästi ka teistele lastega töötavatele inimestele ning ka lapsevanematele. Kõige tõhusam on, kui koolitusel osalevad rühmaõpetajad ja lapsevanemad, et koos otsida võtteid, kuidas last toetada. Ühiselt saame koolitusel arutada ka selle üle, millal peaks kaasama spetsialisti, kelle soovitused oleksid vajalikud nii lapse kui ka tema õpetaja toetamiseks. 

Seniste koolituste tagasisidena on kõlama jäänud, et osalejad said mitmeid praktilisi soovitusi, mis aitasid neid oma rühmas käitumisprobleeme ennetada ja lahendada, kuid rõhutati ka positiivset võimalust kolleegidega kogemusi jagada.

Tutvu koolitusega ja registreeru