Haridusblogi

Tallinna Ülikooli andragoogika üliõpilased kaardistavad Rae valla täiskasvanuhariduse võimalusi

Tallinna Ülikool ja Eesti Andragoogide Liit panustavad programmi “Täiskäik” kaudu Rae valla täiskasvanuhariduse võimaluste väljaselgitamisse. Kolme osapoole koostöös viiakse läbi kaardistusuuring Rae valla täiskasvanuhariduse võimalustest.

õppija

2023. aasta kevadsemestril valmistavad andragoogika üliõpilaste tiimid ette ning viivad läbi uuringud, et selgitada välja Rae valla täiskasvanuhariduse pakkujad ning nende võimalused panustada kohaliku omavalitsuse täiskasvanuhariduse. Üliõpilasi toetavad uurimisinstrumendi loomisel, piloteerimisel ja uuringu läbiviimisel mentorid Eesti Andragoogide Liidust: Iiris Saluri, Ilona Säälik, Siim Oja ja Cynne Põldäär. 

Programmi “Täiskäik” katsetamisega seotud aktiivsem osa leidis aset perioodil november 2022 kuni märts 2023 ning 18. aprillil toimus Rae vallas projekti lõpuseminar.

Programmi eesmärkideks on täiskasvanuhariduse mõtestamine, reaalsete tegevuste ellukutsumine, hoo andmine ja koostööpartnerite leidmine, mis haakuvad väga hästi Rae valla plaanidega täiskasvanuhariduse edendamisega.

Pilootprogrammis on kavas kavandada ja katsetada täiskasvanute õppimise toetamisega seotud praktikaid kohaliku omavalitsuse tasandil. Programm aitab kaasa täiskasvanuhariduse mõtestamisele kohalike omavalitsuste vaatenurgast ja loob võimalused reaalsete tegevuste ellukutsumiseks täiskasvanute õppimise toetamiseks.

Projekti tulemusel soovib Rae vald koostada täiskasvanuhariduse tegevuskava. Oma uuringu tulemuste tutvustamiseks korraldavad üliõpilased 6. juunil Rae vallas kokkuvõtva seminari.