Haridusblogi

TLÜ kalender 2021: Millega tegeleb andragoogika lektor Katrin Karu?

TLÜ 2021. aasta kalendri oktoobrikuu fookuses on haridusteaduste instituudi andragoogika lektor Katrin Karu. Uurime, mis on tal hetkel käsil ja kuidas ta oma vaba aega sisustab.

Katrin Karu paremal

Mis uuringud, projektid on hetkel käsil? 

Toon välja kaks olulisemat projekti. Esiteks oleme kolleeg Katrin Aavaga kokku kutsunud ja korraldanud Õppejõu teadusELU, mis koondas esialgu meie ülikooli inimesi, kes on huvitatud oma õpetamise uurimisest ja organisatsiooni arendamisest, et leida parimaid lahendusi õppejõudude professionaalse arengu toetamiseks. See protsess on olnud väga õpetlik. Mõistame, kui väljakutsuv on „elus hoida“ võrgustikku, millega liitutakse vabatahtlikult ja osalejad saavad otsustada, millist eesmärki ja sisu iga kohtumine hakkab täitma. Seda tingimustes, kus kõige kallim ressurss on inimeste aeg või õigemini selle puudumine. Nüüdseks on teadusELU kujunenud ülikoolideüleseks võrgustikuks. Lisaks meie ülikooli uurijatele on liitunud õppejõud Tartu Ülikoolist, Tehnikaülikoolist, Kunstiakadeemiast, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, samuti kolleegid Zürichi Pedagoogilisest Kõrgkoolist ning Durhami Ülikoolist. Võrgustiku eesmärgiks on anda välja kõrgharidusuuringute kogumik õpetamise ja organisatsiooni arendamiseks.

Teisena toon välja osalemise Euroopa Liidu rahastatavas projektis „Noorte edu toetuseks – võimekuse tõstmine mitteformaalse õppimise lõimimiseks formaalharidusse“. Projekti viib ellu rahvusvaheline konsultatsioonifirma ICF International Inc koostöös Praxise, Civitta ja Tallinna Ülikooliga. Projekt on kahe aasta pikkune ning selle käigus luuakse raamistik noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse tihedamaks lõimimiseks üld- ja kutseharidusega. Mul on hea meel, et saan kaasa aidata haridussüsteemi paindlikumaks ja õpilasekesksemaks muutmisele.

 Mis Teid elus inspireerib ja sütitab?

Mind inspireerivad ja sütitavad inimesed, eriti minu üliõpilased ja lähikolleegid, kellega saab tähenduslikke ning mõtestatud vestlusi pidada, aga ka sõpradena vaba aega veeta.

Lisaks teadusele – kas teil on ka mõni hobi või tegevus, mis keha ja vaimu virgutab?

Olen kuuendat hooaega tantsuansambli Tuisuline rahvatantsija. Mulle meeldib, et saan kaks korda nädalas nii kehaliselt kui ka kultuuriliselt professionaalse treeningu. Õpime rahvatantsu tantsides ka nende loojate ja ajaloo kohta. Tantsuansamblil on juubelihooaeg ja detsembris toimub selle puhul kontsert. Peale selle teen kõnniringe, et olla värskes õhus ja avastada kodulinna. Armastan ka teatris käia – see jäi küll vahepeal soiku, kuid nüüd on teatripiletid sügiseks ostetud.