Partnerlus

Rahvusvaheline õpperobotite tootja hakkab koos Tallinna Ülikooliga õppimist uurima

Tallinna Ülikool on sõlminud koostöölepingu maailmas tunnustatud ja kõrgelt hinnatud õpperobootika seadmeid tootva ettevõttega TTS Group, et üheskoos arendada ja uurida tehnoloogiaga toetatud õppimist ja õpetamist eelkõige alus- ja põhihariduses.

õpperobot

Ettevõte usub ja loodab, et tänu Eesti hariduse edule, meie õpetajate suurtele kogemustele ja tulemuslikult toimivale e-õppele, suudavad nad koostöös Tallinna Ülikooliga pakkuda tulevikus veelgi paremaid ja tõhusamaid pedagoogilisi lahendusi.

Tallinna Ülikool avab peagi tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori EDUSPACE, mis kujuneb Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktori Tiia Õuna sõnul just selliseks interdistsiplinaarseks uurimiskeskuseks, kus lisaks ülikoolisisesele ja haridusasutustega koostööle toimuksid ka uurimis- ja arendustegevused koostöös ettevõtetega.

“Meil on suur rõõm alustada koostööd rahvusvahelise korporatsiooniga TTS Group, mille praktiliseks tulemiks saavad olema nii põhjalikud teadusuuringud, ettepanekud ettevõtte tootearendustesse kui ka teaduspõhine teave lasteaedade ja koolidele, mille alusel kavandada oma edasisi haridusuuenduslikke tegevusi,” sõnas Tiia Õun.

TTS Group on rahvusvaheline õpperobootika seadmeid tootev ettevõte, mis on juba üle 30 aasta andnud oma panuse haridusuuendusse, pakkudes kvaliteetseid õppevahendeid ning digilahendusi nii õpetajatele, lapsevanematele kui ka haridusvaldkonna tugispetsialistidele. Praegusel ajal tarnib TTS Group õpperobootika seadmeid rohkem kui 87 riiki üle maailma. 

TTS tootevalikus on haridusrobotid ja STEAM-õppe vahendid, millest osad, näiteks, nagu Beebot, Bluebot, heli salvestavad pesupulgad ja mikroskoobid on Eesti lasteaedadeski levinud ja kasutatavad. Tallinna Ülikoolis tulevad TTSi toel kasutusele ligi 20 erinevat STEAM-õppe seadet ja robootikakomplekti, mida oma õppetöös hakkavad uurima ja katsetama alus- ja põhihariduse õpetajad koostöös Tallinna Ülikooli teadlastega.

„TTS Group otsib pidevalt uusi võimalusi, mis aitaks tõsta laste õppekvaliteeti. Sel aastal saame uhkusega öelda, et koostöös Tallinna Ülikooliga panustame veelgi enam sellesse, et aidata kavandada tehnoloogiaga toetatud ja STEAM-õppe uuringuid ning seda, kuidas meie õppevahendid saaksid veelgi tõhusamalt toetada laste arengut,“ ütles Chris Tuckwood, kes on ettevõtte turuhaldur Euroopas.

Sasha Hinton, samuti organisatsiooni esindaja Euroopas lisas, et nad on rõõmuga valmis õla alla panema Tallinna Ülikooli tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori EDUSPACE teadusuuringutesse, mis aitaksid hinnata STEAM-õppevahendite ja haridusrobotite abil õppimist ning õpetamist, seda eelkõige lasteaedades ja põhikoolides.

TTS Group-i esindajad on mõlemad veendunud, et õpetajad, kes küll pidevalt oma oskusi täiendavad, vajavad oma töös usaldusväärseid ja teaduspõhiseid tõendeid, et nende õpetamisvõtted ja –meetodid end õigustavad ning on tulemuslikud.

„Just see ongi meie ühine eesmärk Tallinna Ülikooliga – pakkuda põhjalikke uuringuid TTS-i kõrgelt hinnatud STEAM-õppe vahenditega, mille abil saavad õpetajad õppida, katsetada ja tulemusi hinnata. See omakorda suurendab teadlikkust ka STEAM-õppe võimalustest, annab õpetajatele julgust ja enesekindlust (digi)tehnoloogia kasutamiseks õppetöös ning tänu sellele saavad õpetajad ka tagasisidet selle kohta, kas ja kuidas täiustada oma seniseid õppemeetodeid,“ kirjeldavad nad. 

TTS-i ja Tallinna Ülikooli ühise koostöö eesmärk on julgustada õpetajaid üle kogu Euroopa ja mujaltki kasutama tehnoloogia abil täiustatud õpetamismeetodeid, et valmistada noori ette tulevasteks töökohtadeks ning pakkuda kaasahaaravat ja mitmekülgset õpikogemust, kinnitasid ettevõtte TTS esindajad.

“TTS Group on Tallinna Ülikooli näol leidnud omale kompetentse, uuendusmeelse ja pikaajalise partneri, kuhu kuuluvad kogenud didaktikud, õpetajad, psühholoogid ning kaasava hariduse spetsialistid.” Andkem kõikidele lastele iga päev põhjust armastada õppimist!“ on ettevõtte missioon.