Teadus

Tallinna Ülikoolis alustas tegevust hariduspsühholoogia keskus

Neljapäeval, 11. jaanuaril 2024 sai teoks mitmete Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogiaga seotud uurijate pikaaegne mõte – avati hariduspsühholoogia keskus (HPK).

HPK avamisüritus

Hariduspsühholoogia keskus on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis tegutsev teadusvõrgustik, mis ühendab hariduspsühholoogia uurijaid ning arendab, toetab ja koordineerib koostööd hariduspsühholoogia teemavaldkonnas. 

Avamisüritusel ütles sissejuhatavad sõnad TLÜ haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi. Haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun meenutas oma kõnes hariduspsühholoogia keskuse loomiseni viinud pikka teekonda ning tänas kõiki kaasteelisi. 

HPK juht, loodus- ja terviseteaduste instituudi koolipsühholoogia teenekas professor Eve Kikas tänas kõiki, kes keskuse loomisele kaasa aidanud ning rõhutas hariduspsühholoogia valdkonna olulisust õpetajakoolituses. Eve Kikas alustas viitega 125 aastat tagasi ilmunud Ameerika filosoofi ja psühholoogi William James’i raamatule “Talks to Teachers on Psychology. And to Students on Some of Life's Ideals”, kus ta kirjutas järgmist: 

“Psychology is a science, and teaching is an art; and sciences never generate arts directly out of themselves.” 

Viimastel aastakümnetel on neuro-, kognitiivse-, arengu- jt psühholoogiavaldkondade uuringute tulemusena kogunenud palju infot, mille tundmine ja klassiruumis rakendamine muudaks kergemaks õpetajate ja mõtestatumaks ja mõnusamaks õppijate elu. HPK missioon on teha need teadmised õpetajatele mõistetavaks ja klassiruumis kasutatavaks, kaasates tegevustesse teadlasi ja praktikuid nii Eestist kui ka väljaspoolt.  

Edasi andis Eve Kikas ülevaate ka seni tehtud tegevustest, millele toetuvad keskuse edasised plaanid. Nendeks on hariduspsühholoogiliste hindamisvahendite väljatöötamine ja rakendamine, sekkumisprogrammide arendamine, psühholoogia baasprotsesse käsitlevate ainete integreerimine õpetajakoolituse õppekavadesse, järelkasvu koolitamine magistri- ja doktoriõppe tasemel.

Avamisel osalesid nii haridusteaduste instituudi kui ka loodus- ja terviseteaduste instituud töötajad ja doktorandid.

Vaata avamisürituse fotogaleriid