IIndividuaalses õppeplaanis tuuakse välja õppeained (asendusained), mida arvestatakse üliõpilase õppekava täitmisel. Individuaalse õppeplaani koostamine võib olla vajalik sel juhul, kui üliõpilane

  • viibis akadeemilisel puhkusel ja tema õppekava on oluliselt muutunud;
  • immatrikuleeritakse õpingute jätkamiseks;
  • õpib paindliku õppekava järgi ning individuaalne õppeplaan lepitakse kokku õppija varasemaid kogemusi arvestades;
  • üliõpilane on viidud üle uuele õppekavaversioonile või õppekavale.

Individuaalse õppeplaani kooskõlastab üliõpilane õppekava kuraatoriga ning esitab selle akadeemilise üksuse õppejuhile kinnitamiseks hiljemalt õppetööalaste liikumiste lõpptähtajaks. Individuaalse õppeplaani koopia jääb üliõpilasele ja selle alusel registreerib ta ennast ÕISis õppeainete kuulajaks.