Põhitööülesanded

Organisatsioonikäitumine (magistriõpe)

Psühholoogia (doktor)

Tervisekäitumine ja heaolu (doktor)