Põhitööülesanded

Organisatsioonikäitumine, PSOKM

Psühholoogia, PSPSD

Tervisekäitumine ja heaolu, PSPSD

Analüütiline biokeemia, MLBKD

Ökoloogia, MLECD

Füüsika, MLFD

Looduse Akadeemia