Põhitööülesanded

Organisatsioonikäitumine, MA

Psühholoogia, PhD

Tervisekäitumine ja heaolu, PhD

Komplekssed süsteemid loodusteadustes, PhD

Analüütiline biokeemia, PhD

Ökoloogia, PhD