Põhitööülesanded

Humanitaarteaduste instituudi eelarve täitmise ja koostamise jälgimine

Üksuse raamatupidamine

Üksuse sihtfinantseeritavete projektide finantstegevus

Avatud Ülikooli projektide finantstegevus