Tutvustus

Erialad:
Hispaania keel ja kultuur (BA);
Inglise keel ja kultuur (BA);
Itaalia keel ja kultuur (BA);
Prantsuse keel ja kultuur (BA);
Saksa keel ja kultuur (BA);
Linnakorraldus (MA).

Põhitööülesanded

Õppimise, õppetöö korralduse ja õpioskuste tugitegevuste läbiviimine

Nõustamine õppekavaga seotud küsimustes

Õpingukavade koostamise nõustamine

VÕTA taotluste edastamine hindamiseks

Õpingukaartide korrastamine ja väljastamine

Tõendite väljastamine

Tunniplaanide koostamine