Tutvustus

Sara Arumetsa on humanitaarteaduste instituudi nooremteadur ja kultuuride uuringute doktorant. Tema uurimisvaldkonnad on sotsiaalsete liikumiste uuringud, kriitiline fenomenoloogia ning feministlik sotsiaal- ja poliitikafilosoofia. Oma doktoritöös uurib ta, kuidas sotsiaalset õiglust edendavad aktivistid kogevad, tajuvad ja taluvad kompromisse ja järeleandmisi ning nendega seotud moraalseid dilemmasid. Sellele lisaks tegeleb ta kohaliku kvääriajaloo uurimise ja trans-uuringutega.