Õpingud

Eesti esimesed „Heaolu ja tervisekäitumine“ magistrandid on lõpetanud

Loodus- ja terviseteaduste instituudi esimesel inglise keelne õppekava „Heaolu ja tervisekäitumine“ alustas 8 õppijaga veebruaris 2020, vahetult enne pandeemia-aega. (Foto: Karel Kulbin /fotol paremalt Muhammad, Tiina, Chisom Ignatius ja Ina Sofia)

Foto:Karel Kulbin /fotol paremalt Muhammad, Tiina, Chisom Ignatius ja Ina Sofia

Loodus- ja terviseteaduste instituudi esimesel inglise keelne õppekava „Heaolu ja tervisekäitumine“ alustas 8 õppijaga veebruaris 2020, vahetult enne pandeemia-aega. Tollal alustanud 8 õppijast kaitses magistrikraadi nädala alguses 4 üliõpilast. Täname kõiki õppejõude ja juhendajaid, kes neid oma haridusteel on toetanud.

Meie esimesed heaolu ja tervisekäitumise magistrandid on:
1.    Tiina Kuusik Eestist – lõputöö teema „The Role of Family Support in Treatment Adherence in Adolescents with Type 1 Diabetes“/ “Perekonna roll 1.tüüpi diabeeti põdeva noore toetuseks”
2.    Chisom Ignatius Ibeh Nigeeriast- lõputöö teema „The Relationship between perceived Social Support and Well-being of Masteräs Students of Tallinn University Estonia” /”Eesti Tallinna Ülikooli magistrantide taju sotsiaalse toe ja heaolu suhtes”
3.    Muhammad Rehan Pakistanist- lõputöö teema „Investigating the Link between Job Satisfaction, Stress and Well-being in Employees“/” Töötaja stressi, tööga rahulolu ja heaolu seos”
4.    Ina Sofia Tiittula-Soomest – lõputöö teema „School-based sexuality education and school environment: experiences of Estonian sexual minority youth“. „Koolipõhine seksuaalharidus ja koolikeskkond: Eesti seksuaalvähemuste noorte kogemused“.

Soovime südamest meie värsketele lõpetajatele tuult tiibadesse, sest heaolu ja õnnelikkus on nii akadeemilises kui töömaailmas üha olulisema tähtsusega tegevusvaldkond.