Edulugu

Tallinna raestipendiumi pälvisid Tallinna Ülikooli üliõpilased Laura Martina Vilu ja Anni Müüripeal

Tallinna raestipendiumi pälvisid teiste laureaatide seas Tallinna Ülikooli magistrant Laura Martina Vilu, kes uurib Kopli kalmistupargi mullastikku ja doktorant Anni Müüripeal, kelle doktoritöö keskendub linna kogukonnaaedadele.

Linnavaade

Tallinna raestipendium antakse välja kord aastas, kevadel, et toetada ning tunnustada linnaga seotud küsimuste, probleemide ja ülesannete teaduspõhist uurimist. Sel aastal pälvisid stipendiumi teiste seas ka Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi magistrant Laura Martina Vilu ja doktorant Anni Müüripeal.

Keskkkonnakorralduse õppekaval õppiv Laura Martina Vilu uurib oma magistritöös, kas ja kuidas muutuvad mulla omadused ühe aasta jooksul, kui erinevad varise ehk puudelt maha langenud okste ja lehtede majandamise meetmed. Uurimise objektiks on Tallinnas asuv Kopli kalmistupark, kus Vilu proovib välja selgitada, kõige jätkusuutlikuma ja mulla ökosüsteemile kasumlikuma lahenduse - on selleks siis lehevarise osaline või järkjärguline eemaldamine. Magistritöö juhendaja, loodus- ja terviseteaduste instituudi keskkonnakorralduse lektor Piret Vachti sõnul on tööl laiem väärtus meie linnade rohealade jätkusuutliku majandamise väljaselgitamisel. „Mullad on enamikes ökosüsteemides alakäsitletud teema, seda eriti linnas. Samuti on mullaelustik linnades saanud väga vähe tähelepanu. Laura töö aitab meil mõista, millised mulla ökosüsteemid meil linna rohealadel on ja milline mõju võib olla heas mõttes tegemata jätmisel,” sõnab Vacht. 

Anni Müüripeal doktoritöö tervisekäitumine ja heaolu erialal keskendub Tallinna kogukonnaaedade korraldamisele, täpsemalt, mis roll on aia loomisel kohalikul aiandushuvilisel ning mis roll ametnikel ja võimupositsioonidel inimestel. Uurimistöö läbiviimisel viib ta läbi intervjuusid, kohavaatlusi ja juhtumiuuringuid. „Üha linnastuvas maailmas on oluline uurida, kuidas linnalises keskkonnas säilib inimeste kontakt loodusega. Kogukonnaaiad on hea viis välja selgitada, kuidas luua rohkem mitmekülgsete tegevustega avalikku ruumi linnas,” põhjendab Müüripeal oma uurimustöö olulisust. 

Anni Müüripeal doktoritööd juhendavad loodus- ja terviseteaduste instituudi keskkonnasotsioloogia teadur Bianka Plüschke-Altof ja Tallinna Ülikooli rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping. "Järjest rohkem linnastuvas maailmas, ka Eestis, on linnaelanike füüsilise tervise ja vaimse heaolu toetamine linnalooduse abil osutunud aina olulisemaks. Linna rohealade mitmekesisus, mida kogukonnaaiad loovad, aitab täita ka mitut rahvusvahelist ja riiklikku eesmärki," rõhutab Plüshe-Altof Müüripealse doktoritöö tähtsust. Samuti on Plüsche-Adolfi sõnul Müüripeal panustanud oma teadmistega juba ka õppetöösse ning INTERREGi projekti “Kaasav planeerimine ning integreeritud ja paindlik linnakorraldus“ raames õpetas innakorralduse õppekavas linnaplaneerimise projekti läbiviimist. Selle projekti raames uurisid üliõpilased kasutajate perspektiivi Põhja-Tallinna Putukaväilal ning loodi Pelgu aed.

Tallinna raestipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele, stipendiumi rahastab Tallinna linn. Stipendiumi kohta saab lähemalt lugeda Tallinna linna kodulehelt