ERASMUS on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mille eesmärk on parandada kõrghariduse kvaliteeti ja kõrgkoolide rahvusvahelist koostööd, võimaldada üliõpilaste ja õppejõudude vaba liikumist riikide ja ülikoolide vahel ning edendada õpingute ja kvalifikatsioonide tunnustamist kogu Euroopa ulatuses (kaardil).

Tallinna Ülikooli Erasmus harta number on 68286-EPP-1-2014-1-EPPKA3-ECHE.

Tallinna Ülikooli Erasmus kood on EE TALLINN05.

Erasmus programmi toetusel õpib Tallinna Ülikoolis aastas umbes 300 Erasmuse üliõpilast ja töötab 60 õppejõudu. Välisülikoolides õpib aastas 170 üliõpilast ja töötab 70 õppejõudu.

Erasmus programmi raames välisülikooli õppima minemisest loe lähemalt SIIT.

Erasmus programmi raames välismaal praktika sooritamisese kohta leia infot SIIT
 

Erasmus õppejõu- ja töötajavahetuse info on leitav siseveebist.