• Tallinna Ülikool on välja kuulutanud avaliku konkursi Akadeemilise Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks tähtjaliselt 01.01.2022-31.12.2026. Kandideerimisdokumendid palume esitada eesti keeles hiljemalt 1. novembriks 2021 e-posti aadressile konkurss@tlu.ee

Tallinna Ülikoolis saavad tööd:

Kandidaatide isikuandmete töötlemisel lähtume TLU andmekaitsetingimustest.

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9515