.Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia ühes partneritega pakub tudengitele mitmeid erinevaid võimalusi ettevõtlikkuse arendamiseks ja ettevõtlusalaste oskuste ja hoiakute omandamiseks. Nende hulgas eelinkubatsiooniprogrammi STARTERtallinn, Startup Passion), hackathonid (Loomehäkk) ja praktikaained (ELU projektid).

  • STARTERtallinn on erinevate valdkondade äriideede arendusprogramm tudengitele. Programm on tasuta ja võimaldab kolme kuu vältel jõuda ideest ärimudelini. Programmi on kokku pannud kuus Tallinna ülikooli (Tallinna Ülikool, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, TalTech). Programm annab esmased teadmised oma ettevõtte loomiseks. Täiendavat tuge pakuvad Eesti parimad mentorid. Programm on inglise keeles.
  • Startup Passion on mõeldud kõigile, kes soovivad rahvusvahelises meeskonnas äriideid arendada. Kandideerida on võimalik nii juba valmis meeskonnaga kui ka üksi, juba olemasoleva ideega või ka ilma. Häkatonil aitavad mentorid leida kõigile osalejatele sobiva idee või meeskonna. Programmi vahendid lubavad arendada ideed seni, kui see on valmis investoritele esitamiseks. Projekti viivad ellu partnerid Soomest, Lätist ja Eestist.
  • Loomehäkk on sündmuste formaat, mis ühendab loomevaldkondi ja infotehnoloogiat ning on suunatud uute teenuste ja toodete prototüüpimisele. Kaks korda aastas leiab kolmepäevane laiapõhjaline loomealade hackathon. Jooksvalt aasta jooksul toimuvad temaatilised ühepäevased ideehäkid.
  • ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik. Kaks korda aastas (mais ja detsembris) toimub ideelaat, kus tutvustatakse järgmisel semestril alustavaid projekte. Ideelaadal saab küsida huvipakkuvate ideede kohta täpsemat infot ja kohtuda tulevaste rühmakaaslastega.