Teadus

Professor Mart Susi ettepanekul moodustatakse globaalne digitaalsete inimõiguste võrgustik

Tallinna Ülikooli inimõiguste professor Mart Susi ettepanekul luuakse esmakordselt teadlaste ühendus, mis aitab mõtestada digitaalseid inimõigusi ja töötada välja praktilisi lahendusi.

Mart Susi

Euroopa Komisjoni Horisont 2020 Teadus- ja Tehnoloogia Koostöö programmi kaudu kiideti 2020.aasta märtsis heaks Tallinna Ülikooli inimõiguste professor Mart Susi ettepanek moodustada globaalne digitaalsete inimõiguste võrgustik. Võrgustiku nimeks saab Global Digital Human Rights Network.

Võrgustik alustab tegevust käesoleva aasta lõpus ning kaasab teadlasi ja praktikuid kõigist Euroopa Liidu riikidest, samuti kõigilt kontinentidelt. Euroopa Komisjon rahastab loodavat võrgustikku neli aastat. Käesoleval ajal ei ole maailmas analoogilist teadlasi ühendavat võrgustikku, seetõttu on uue algatuse strateegiline eesmärk kujuneda partneriks nii valitsustele kui online ettevõtetele digitaalsete inimõiguste mõtestamisel ning praktiliste lahenduste väljatöötamisel. Võrgustiku tegevustes kavandatakse nii teadus- kui arendustegevust. Teaduse aspektist on laual näiteks küsimus inimõiguste tähenduse võimalikust muutumisest digitaalkeskkonnas, praktilisest aspektist on üheks olulisemaks teemaks interneti portaalide suutlikkus tasakaalustada inimõiguste võimalikke konflikte läbipaistvalt ja argumenteeritult.

Professor Mart Susi kui võrgustiku juhi sõnul on võrgustiku moodustamine Eestist lähtunud ettepaneku alusel järjekordseks tunnustuseks Eesti inimõiguste uurimise teaduslikule tasemele.

Tutvu lähemalt