Teadus

Selgusid Tallinna Ülikooli üliõpilastööde konkursi tulemused

TLÜ

Tallinna Ülikooli üleülikoolilise üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused on järgmised: 

Doktoritööde kategoorias:

 • Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Helene Trigo „Interactions of brichos domains with cells and proteins“. Juhendajad Jan Johansson, PhD, Ruin Moaddel, PhD ja Ruth Shimmo, PhD.

 

 • Sotsiaalteaduste valdkond

Merike Saar „Supporting systematic data use in teacher inquiry with teaching and learning analytics“. Juhendajad Maria Jesus Rodriguez Triana, PhD, Luis Pablo Prieto Santos, PhD
Mart Laanpere, PhD. 

Komisjon tõstab esile Linda Helene Sillati töö “A trade-off model for evidence-informed decision-making to support educators’ digital competence assessment”. Juhendajad Kairit Tammets, PhD ja Mart Laanpere, PhD. 

Magistritööde kategoorias:

 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht

Omolade Abimbola Olorundare “Communication Experiences Among International Students at Tallinn University”. Juhendaja Anastassia Zabrodskaja, PhD.

II koht

Anni Sahkur “COVID-19-ga seotud vandenõuteooriad eestikeelses Facebookis”. Juhendaja Marek Tamm, PhD ja Mari-Liis Madisson, PhD. 

 • Haridusuuenduse valdkonad

I koht

Triin Rattiste ““Parempoolse vindikeeraja elukutse omandanu jääb tööta”: elukestva õppe diskursuse konstrueerimine eesti meediatekstides”. Juhendaja Halliki Põlda, PhD.
 
II koht

Maris Malva “9. klassi matemaatika lähtetaseme testi reliaablus ja valiidsus”. Juhendajad Mart Laanpere, PhD ja Annika Volt, MA

III koht

Liia Ots “Eesti ja vene õppekeelega 6.–12. klasside õpilaste tegevusvõimekuse võrdlus – “õpilasuurimus 2022” andmetel”. Juhendajad Maria Erss, Phd ja Piret Oppi, PhD.

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

I koht

Markus Väin „Võimu konstrueerimine venemaa poolt diskursuse kaudu arktikas“. Juhendajad Marina Vahter, MA ja Mari-Liis Jakobson, PhD.

II koht 

Kristel Trutsi „Pedagoogilised ja ideoloogilised diskursused kajastatuna Õpetajate Lehes aastatel 1930.-1936“. Maria Erss, PhD. 

 • Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkond

I koht

Elo Heinaste “Kehaline aktiivsus ja selle seosed depressiooni ja unetuse sümptomaatikaga väikelaste emadel”. Juhendaja Kristiina Uriko, PhD
 

II koht

Kärolin Kork „Aastaajaliste muutuste uurimine koha (Sander lucioperca) lõpuste metaboloomis tuumamagnetresonantsspektroskoopia abil”. Juhendaja Indrek Reile, PhD, Kärt Reitel, PhD ja Rando Tuvikene, PhD.

III koht

Pamela Abreldaal “Põhjavees toimuvate redoksprotsesside uuring Eesti-Läti piiriülesel alal”, Oliver Koit, PhD.

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

I koht 

María de Fátima Acha Suárez “Peruvian Anthropology: Dilemmas of the Body and Power of the Researcher in the Field”. Juhendaja Eeva Kesküla, PhD. 

II koht

Lucya Passiatore “Listening to the Invisible: an Eco-Acoustic Ethnography of The African Hebrew Israelites of Jerusalem”. Juhendajad Joonas Plaan, PhD ja Carlo Cubero Irizzarry, PhD.

III koht

Anna Kovalenkot “The Connection of the Ukrainian Woman and the Land as Represented in the Works of Lesya Ukrainka and Sana Shahmuradova-Tanska”. Juhendaja Julia Kuznetski, PhD.

Bakalaureusetööde kategoorias:

 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht

Elizaveta Osokina “Cultural References in Multimodal Texts (memes) as a Reaction to the Russian invasion of Ukraine in 2022”. Juhendaja Natalia Tšuikina, PhD.

II koht 

Annette Nordmann “Naissoost ajakirjanike kogemused tööülesannete täitmisel sõjapiirkonnas ukrainas 24. veebruaril 2022 alanud venemaa  agressiooni näitel”. Juhendaja Külli-Riin Tigasson, MA. 

III koht

Oskar Valk “Uimastitemaatika kajastamine eesti, rootsi ja  portugali ingliskeelsetes uudisteportaalides aastatel 2021 ja 2022”. Juhendaja Marianne Paimre, PhD.  

 • Haridusuuenduse valdkonad

I koht

Harli Kodasma “Sõnade sageduse, konteksti ja naabersõnade otsing ELLE keeleõppekeskkonnas”. Juhendajad Kais-Allkivi Metsoja, MA ja Jaagup Kippar, MSc.
 

 • Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkond

I-II koht 

Johanna Liisa Järveläinen “Metsandusliku kuivendamise mõju soovees lahustunud orgaanilise süsiniku sisaldusele siirdesoolisel alal Läänemaa-Suursoo näitel”. Juhendajad Galina Gapanen, PhD ja Martin Küttim, PhD
Maria Masik “Pruunvetikate Alaria esculenta ja Saccharina latissima polüsahhariidkoostis: kvantifitseerimine ja muutused pikaaegsel säilitamisel”. Juhendaja Rando Tuvikene, PhD

III koht

Triin Mäesalu “Naiste reproduktiivtrakti mikrobioota koosseis ja selle koosseisu muutused viljakusravi protseduurile pöördujatel”. Juhendaja Kairi Koort, LicD ja Kristiina Sõsa, MSc.  

Teaduspublikatsioonide kategoorias:

 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht 

Mar Canet Sola, Antonina Korepanova, Ksenia Mukhina, Maximilian Schich. Quantifying Collection Lag in European Modern and Contemporary Art Museums. VINCI '23: Proceedings of the 16th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction. September 2023 Article No.: 39. Pages: 1–8. https://doi.org/10.1145/3615522.3615562

 • Haridusuuenduse valdkond

I koht 

Triin Ulla ja Katrin Poom-Valickis. Program support matters: A systematic review on teacher-and school related contextual factors facilitating the implementation of social-emotional learning programs. In Frontiers in Education (Vol. 7, p. 1013). Frontiers.

II koht

Marie Udam, Joosep Susi, Merilyn Meristo. Ühe Tuhkatriinu lugu. Luule(kogu) käsitlemine Eesti kirjanduses. Keel ja Kirjandus, 2023(11).   

Mikk Granström, Eve Kikas ja Eve Eisenschmidt. Classroom observations: How do teachers teach learning strategies?. In Frontiers in Education (Vol. 8, p. 1119519). Frontiers. 

III koht

Mikk Granström, Eliis Härma, ja Eve Kikas. Teachers’ Knowledge of Students’ Learning Strategies: Recommendations and Evaluations. Nordic Studies in Education, 43(4), 290-308. 

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

I koht

Meos Holger Kiik. Knowledge and democracy: are epistemic values adversaries or allies of democracy? Etica & Politica / Ethics & Politics, XXV, 2023, 3, pp. 261-286 ISSN: 1825-5167

 • Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkond

I koht 

Merike Martsepp, Tõnu Laas, Siim Tõkke, Jaanis Priimets, Valdek Mikli. Comparison of multifractal parameters of surface defects and non-defects. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2023, 72, 2, 115–127.

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

I koht 
 

Mai Raet. When Negative Turns out to Be Positive: Exploring Changes in Word Associations in the Aftermath of the COVID-19 Pandemic. Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal 8 (1) https://doi.org/10.7592/Tertium.2023.8.1.248.