Avatud akadeemia tegeleb Tallinna Ülikooli viie fookusvaldkonna (haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine) lõikes koostöösuhete juhtimise ja arendamisega.

Ülevaate meie teenustest saab voldikust Tallinna Ülikooli pakkumised ettevõtetele

Valiku teenuste lühitutvustustest leiad siit
Teenuste videotutvustused