Teadmussiirde ja projektide keskus tegeleb Tallinna Ülikooli viie fookusvaldkonna (haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine) lõikes koostöösuhete juhtimise ja arendamisega.

Ülevaate meie teenustest ja koostöövõimalustest leiate EXU kodulehelt.