Eesti Haridusteaduste Ajakirja uus number hariduskorraldusest ja -juhtimisest

1. mail ilmub neljas Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) number. Seekordne erinumber sisaldab artikleid koolijuhtimise ja -korralduse valdkonnast, pakkudes ülevaateid haridusprotsesside juhtimise ja korraldamise analüüsidest riigi ja Euroopa tasandil kuni konkreetsete juhtimisteemade käsitlusteni kooli tasandil.

1. mail ilmub neljas Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) number. Seekordne erinumber sisaldab artikleid koolijuhtimise ja -korralduse valdkonnast, pakkudes ülevaateid haridusprotsesside juhtimise ja korraldamise analüüsidest riigi ja Euroopa tasandil kuni konkreetsete juhtimisteemade käsitlusteni kooli tasandil.

Erinumbri ühe toimetaja, Tartu Ülikooli hariduskorralduse dotsendi Hasso Kukemelgi sõnul pakub EHA erinumber emakeelset lähtematerjali nii uurijatele kui ka õppeasutuste tegevjuhtidele, et edaspidi veelgi efektiivsemalt õppureid koolitada ning muuta koolikeskkond töötajatele sobilikumaks: “See oskusteave on vajalik nii uurimistöö või analüüsi kavandamiseks ja läbiviimiseks kui ka kooliarenduse planeerimiseks ja muudatuste rakendamiseks,” rõhutas Kukemelk.

Juhtartiklis käsitlevad haridusvaldkonna tippteadlased Andy Hargreaves ja Alma Harris juhtimist rasketes haridusoludes. Keskmes on küsimus, kuidas saavutada häid tulemusi koolides, mis tegutsevad keerulistes kogukondlikes või demograafilistes tingimustes. Analüüsides erinevaid edulugusid, jõuavad autorid järeldusele, et tulemuslikku juhtimist ei ole võimalik liigitada mingi ühe juhtimisstiili alla, kirjeldada ühe omadussõnaga või piiritleda pika nimekirjana erinevatest oskustest. Tulemusliku juhtimise tõeline olemus peitub pigem selle võimes muutuda, kohanduda ja levida ajas vastavalt sellele, kuidas organisatsioon areneb ja olud nõuavad.

Euroopa hariduspoliitika ja koolijuhtimise võrgustiku (EPNoSL) analüüse käsitlev artikkel toob muude huvitavate tulemuste osas välja vajaduse hoida kooli autonoomia ja keskvõimu otsustusõigus mõistlikus tasakaalus.

Lisaks Hasso Kukemelgile Tartu Ülikoolist, on EHA erinumbri toimetajad hariduspoliitika professor Mati Heidmets Tallinna Ülikoolist ja külalisprofessor Doyle Stevick University of South Carolina, USA-st.

Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös valmiv teadusajakiri EHA on eelretsenseeritav (1.2. klassifikatsioon Eesti Teadusinfo Süsteemi järgi) ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ajakiri, kus avaldatakse eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest. Ajakirja tsiteeritakse Directory of Open Access Journals (DOAJ) andmebaasis, kinnituskiri vastuvõtmise kohta on ka EBSCO andmebaasidest. Ajakiri on registreeritud jälgimiseks andmebaasides Thomson Reuters ja Scopus.

Lähemalt: http://eha.ut.ee/

Lisainfo: hariduskorralduse dotsent Hasso Kukemelk (Tartu Ülikool), tel 510 5058, e-post:
hasso.kukemelk@ut.ee