Ida-Virumaa gümnasistid tundsid huvi Tallinna Ülikooli õppimisvõimaluste vastu

Tallinna Ülikooli esindajad külastasid Ida-Virumaa haridusasutusi ja tutvustasid Tallinna Ülikooli tasemeõppe võimalusi ning gümnasistidele suunatud õpilasakadeemia ja suvekooli kursuseid.

Visiidil osalejad koos Narva gümnaasiumi esindajatega
Foto: Kaia Ljaš

Visiidi eesmärk oli tutvustada noortele Tallinna Ülikooli õppimisvõimalusi, kuid lisaks rääkida ka laiemalt noorte tuleviku väljavaadetest ja eestikeelse hariduse kasulikkustest. Lisaks ülikooliharidusele tutvustati noortele võimalusi, mis toetavad nende õpiteed kõrghariduse omandamisel nagu suvekool, õpilasakadeemia kursused jmt. 

Noored küsisid kõige enam sisseastumise tingimuste, pealinna elamiskulude ja võimaluste kohta saada üliõpilaselamusse koht. Lisaks uuriti ka õpingute ja töö ühildamise võimaluste kohta ning siinkohal oli abiks just Tallinna Ülikooli üliõpilane Grigori, kes tuli pealinna õppima Narvast. Grigori: “Pealinnas on eriti kasuks tulnud keelte oskus - eesti, inglise ja vene keele oskus annab eelise nii tööle kandideerimisel kui ka aitab ülikoolis paremini toime tulla.” 

Vestlustest õpetajatega toodi muuhulgas välja, et endiselt on mure loodusainete õpetajatega, keda on pidevalt puudu. Mureks on ka see, et kuigi eesti keelt osatakse ja käiakse kursustel, siis sageli ei ole see piisav erialaste teadmiste edasi andmiseks. Siinjuures tutvustasid visiidil osalejad Tallinna Ülikooli enesetäiendamise võimalusi, mida pakutakse täna juba töötavatele õpetajatele ning stipendiume, mida on õpetajaks õppijatel võimalik taotleda. Veel räägiti Tallinna Ülikooli võimalustest, mis aitavad just vastavalt vajadusele eesti keele oskust arendada. 

Kokku kohtuti 455 õpilasega üheksast koolist Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Sillamäel.