Miks vajab Eesti Hiina asjatundjaid?

Tallinna Ülikooli Konfutsiuse Instituut ja Humanitaarteaduste instituut (TÜHI) korraldasid 16. märtsil vestlusringi „Miks Eesti vajab Hiina asjatundjaid?“

Tallinna Ülikooli Konfutsiuse Instituut ja Humanitaarteaduste instituut (TÜHI) korraldasid 16. märtsil ülikooli auditooriumis M-225 vestlusringi „Miks Eesti vajab Hiina asjatundjaid?“

Vestlesid Hiina majanduse ekspert Liisi Karindi, tõlk ja Hiina spetsialist Leslie Leino, ettevõtja ja programmi Organic Estonia juht Siim Kabrits, Riigikogu kaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Paneeli juhtis Tallinna Ülikooli Hiina uuringute lektor Katja Koort.

Peamine teema oli Hiina üha kasvav roll maailma poliitikas ja majanduses. See kasvatab ka vajadust põhjaliku väljaõppega Hiina ekspertide järele Eestis, kes on võimelised panustama nii era- kui ka avalikku sektorisse ja kodanikuühiskonda.

Eksperdid arutlesid, millised on nõudmised erialase väljaõppe saanud Hiina uuringute asjatundjatele 21. sajandil ja kus nad võiksid rakendust leida, samuti teemal, kas Hiina kultuuri ja ajaloolise pärandi tundmine on ettevõtjate ja poliitikute jaoks suhete arendamisel olulised. 

Eesmärk oli tutvustada noortele Hiina uuringute eriala kui potentsiaalset väljundit tulevikuks. Muidugi on ka oluline mõtestada Aasia uuringute vajadust ja vajalikkust Eesti ühiskonnas ja majanduses ning mõelda koos, millises suunas peaksid need erialad ülikoolis arenema.  

Üritus toimus Tallinna Ülikooli avatud uste päeval: tlu.ee/avatuduksed

Lisainfo:
Katja Koort
TLÜ Hiina uuringute lektor
619 9546
jekaterina.koort@tlu.ee