Edulugu

Tallinna raestipendiumi pälvisid neli TLÜ tudengit

Tallinna raestipendiumi pälvisid TLÜ magistrandid Paula Johanna Rõuk, Esther Linask ja Krista Erg-Scacchetti ning doktorant Luke Li Stange.

Tallinna raestipendiumi 15-st stipentaati rivis.
Foto: Tallinna linna koduleht/Aleksandr Guzhov

Tallinna raestipendium antakse välja kord aastas, sügisel, et toetada ning tunnustada linnaga seotud küsimuste, probleemide ja ülesannete teaduspõhist uurimist. Sel aastal pälvisid stipendiumi teiste seas ka Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste linnakorralduse eriala magistrandid Paula Johanna Rõuk ja Krista Erg-Scacchetti, digitehnoloogiate instituudi infotehnoloogia juhtimise eriala magistrant Esther Linask ja ühiskonnateaduste instituudi doktorant Luke Li Stange.

Stipendiaatide uurimistööd on kõik väga eriilmelised: Paula Johanna Rõuk uurib linnaelanike kaasamist tänavauuendusprojektidesse, Krista Erg-Scaccetti aga hoopis inimeste motiveerimist rahuajal varjendeid ehitama. Esther Linaski uurimistöö keskendub aga E-ITS rakendamise mudeli väljatöötamisele kohalikule omavalitsusele ning Luke Li Stange doktoritöö käsitleb jätkusuutlikku linna.

Tallinna raestipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele, stipendiumi rahastab Tallinna linn. Stipendiumi kohta saab lähemalt lugeda Tallinna linna kodulehelt