Tallinna Ülikooli külastas Läti haridus- ja teadusminister Anda Čakša

Möödunud nädala lõpus, 27. oktoobril viibis Eestis töövisiidil Läti haridus- ja teadusminister Anda Čakša. Eesti ja Läti ministrid külastasid Tallinna haridusasutusi, sh Tallinna Ülikooli.

Läti delegatsioon, Eesti haridusminsiter ja TLÜ esindajad

Tallinna Ülikoolis toimunud kohtumisel tegi rektor Tõnu Viik ülevaate ülikooli tegevussuundadest. Haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi ja TLÜ Haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun tutvustasid Eesti õpetajahariduse süsteemi ja korraldust ning tutvustasid õpetajaks õppimise võimalusi Tallinna Ülikoolis. Arutelul keskenduti Läti ja Eesti sarnastele haridusvaldkonna väljakutsetele nagu õpetajate järelkasv, maine ja õpetajahariduse kvaliteedi tagamine. Läti külalisi huvitas õpetajate karjääri- ja kutsesüsteemi korraldus Eestis ning õpetajate autonoomia, samuti keeleõppe teemad. 

Tiia Õun rääkis, et kindlasti aitab vastastikune koostöö naaberriigiga meie enda õpetajahariduse korraldust analüüsida ja seeläbi ühiseid koostöötegevusi ning teadus- ja arendusprojekte kavandada. "Kohtumisel nägime mitmeid sarnaseid väljakutseid, mis mõlema riigi õpetajaharidust puudutavad nagu õpetajate järelkasv, alustavate õpetajate toetamine ning õpetajaid motiveeriva karjääri- ja palgasüsteemi loomine,“ lisas Õun.