Tallinna Ülikooli sünnipäeval anti üle teenetemärgid

Esmaspäeval tähistas Tallinna Ülikool oma 19. sünnipäeva. Pidupäeval andis Tallinn Ülikooli rektor professor Tõnu Viik üle teenetemärgid.

teenetemärgid

 

Teenetemärgiga tunnustati: 

  • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediapoliitika dotsent Andres Jõesaart kaaluka panuse eest ülikooli juhtimisse loometegevuse ja koostöösuhete alal, ELU õppeaine arendamisse, tudengitööde platvormi LUNA loomisse ja ettevõtetega koostöö ning meedia ja kommunikatsiooni suuna arendamisse BFMis.
  • Loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor Ruth Shimmot instituudi pikaajalise ja tulemusliku juhtimise ning erialasid lõimiva empaatilise organisatsioonikultuuri arendamise eest.
  • Helsinki Ülikooli hariduse professor Kirsi Tirrit Tallinna Ülikooli ja Helsingi Ülikooli koostöösuhete eestvedamise, suunamise ning pikaajalise pühendumise eest vastastikusel doktoriõppe arendamisel, doktorantide ja juhendajate toetamisel.
  • Ühiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Earl Crandalli järjepidava töö eest kõrgelt hinnatud õppejõu ja juhendajana, suure panuse eest rahvusvaheliste suhete õppekava juhtimisel ja arendamisel ning eriala populariseerimisel.
  • Digitehnoloogiate instituudi matemaatika ja informaatika didaktika professor Mart Laanperet pikaajalise ja pühendunud töö eest haridustehnoloogia suuna loojana ja haridustehnoloogia keskuse väljaarendajana ülikoolis, olles rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane, kõrgetasemeline publitseerija ja juhendaja.
  • Humanitaarteaduste instituudi emeriitteadur Peep Nemvaltsi pikaajalise ja pühendunud töö eest eesti teaduskeele edendamisel, hea eestikeelse kõrghariduse eest seismisel, ülikooli teaduskeele keskuse asutamisel, teaduskeele konverentside korraldamisel, õpetamisel ja koolitamisel.
  • Ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saartsi järjepideva aktiivse panuse eest meediakajastustesse, mis on aidanud tõsta Tallinna Ülikooli kui teadusülikooli nähtavust ja mainet.

  • Haapsalu kolledži sotsiaalgerontoloogia lektor Tiina Tambaumi aktiivse panuse eest Tallinna Ülikooli meediakajastustesse vanemaealiste valdkonna arengu ja seenioritöö eestvedajana.

Palju õnne kõigile tunnustuse pälvinutele!