Ühiskonnateaduste blogi

Aktiivsena vananemise võimalused keskealistele

Eesti demograafia keskus korraldas juuni keskel projektis AgeFlag üleriigilise osalusega virtuaalse aruteluseminari.

vanadus

Eesti demograafia keskus korraldas juuni keskel projektis AgeFlag üleriigilise osalusega virtuaalse aruteluseminari. “Olen seni osalenud veebikoosolekutel, mille eesmärk on olnud infovahetus, nüüd oli esimne kord, kus ma nägin Zoomis tehtavat arendstööd,” tõdes rahvusvahelise projekti AgeFlag juht Ülla-Karin Nurm veebitöötoa lõpusõnades ja kinnitas, et töötuba tuli väga hästi välja.

Tõele au andes oli see meie jaoks esimene kord, mil tuli Zoomis korraldada tööd ühise virtuaalruumi ja mitme paralleelse töötoa kaudu ning võtta töö kokku rühmaarutelude tulemuste üldise hääletuse abil. Rühmatöid juhtisid Luule Sakkeus, Liili Abuladze ja Tiina Tambaum, kaasa aitas Merike Sisask.

AgeFlag on sissejuhatav projekt tervena ja aktiivsena vananemise keskkonna väljaarendamiseks Läänemere piirkonnas. Tegevuse eesmärk on koostada tegevuskava ehk teekaart.

Eesti võttis fookusesse ennekõike ennetustöö ehk küsimuse, kuidas luua vanemas tööeas inimeste (50–65) jaoks aktiivsena vananemist toetav keskkond. Sellise rõhuasetuse valikul on mitu põhjust. SHARE uuringu tulemused läbi nelja laine näitavad, et kui tööeas inimene on keskendunud vaid tööle, siis pensionile jäädes tal koduväliseid eneseteostusvõimalusi ning sotsiaalset suhtlust pigem ei teki. Praegused organisatsioonid, kelle tegevus on suunatud pensionieas inimeste kaasamisele, kurdavad järelekasvu puuduse üle. Nooremad pensionärid pigem ei leia teed päevakeskustesse ja seeniorirühmadesse. Eestis puudub ka strateegiline vaade vanemas keskeas inimeste aktiivsena vananemisele.

Veebitöötoas osales üle 20 inimese, kes esindasid riigiameteid ja kohalikke omavalitsusi, spordi- ja täiskasvanuhariduse ühendusi, hooldusasutusi ja sotsiaalkeskuseid, ülikoole ja avaliku ruumi planeerijaid. Ülevaatliku ettekande tegi Luule Sakkeus. Arutelu tulemusena pidime teekaardi sisendiks välja valima viis ja ainult viis prioriteetset vajadust, millega peab Eestis kindlasti edasi tegelema. Mõttearendus rühmades oli rikkalik ja valimine raske. Siiski tõusid pinnale 1) paindliku töökeskkonna kujundamise vajadus,2)  elukestev õpe tuleb arendada vastavaks vananeva ühiskonna tegelike vajadustega, 3) hädavajalik on valmistada ette valdkonna professionaale nii teenuste osutajatena kui mitteforamaalse tegevuse eestvedajatena, 4) puudu on ruumid ja tegevused, mis seovad põlvkondi ning 5) arendada tuleb vaimset keskkonda.

AgeFlag projektis osalevad Eesti, Soome, Rootsi, Läti, Poola, Venemaa partnerid. Projekti juhib organisatsioon Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being ja rahastab Swedesh Institute.