Blogi

Bakalaureuse õppekava poliitika ja valitsemine: globaalsed arengud praktikasse panduna

Leif Kalev, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor, räägib poliitika ja valitsemise õppekavast.

Leif Kalev

Maailmas on kasvav vajadus haldusspetsialistide, poliitikute, analüütikute ja ettevõtjate järele, kes on võimelised mõtlema ja tegutsema ka väljaspool oma rahvusriigi piire. See andiski meile tõuke õppekava väljatöötamiseks. Traditsiooniliselt on poliitika ja valitsemine olnud rahvusriigi keskne. Nii näiteks oli pikka aega pea võimatu Prantsusmaa poliitikas või kõrgetasemelises riigiteenistuses karjääri teha, kui sa polnud lõpetanud Pariisi Poliitikauuringute Instituuti. Paljud riigid, näiteks India, korraldavad riigiteenistusse pürgijatele karme eksameid.

Nüüd on aga hakanud puhuma teised tuuled. Poliitika ja valitsemise valdkonnas on tekkinud uusi alternatiivseid rahvusvahelise karjääri võimalusi, mis eeldavad rohkemat kui pelgalt kohaliku ülikooli diplom või head õpitulemused. Rahvusvahelised organisatsioonid pakuvad rohkelt töövõimalusi nii riigi- kui ka erasektoris. Kui valitsustevahelisi organisatsioone, nagu näiteks ÜRO ja Euroopa Liidu asutused, teatakse hästi, siis aina enam on ühendusi, ettevõtteid ja võrgustikke, kus on palju töö- ja karjääritegemise võimalusi.

Tänapäeval tähendab edukas karjäär, et ühiskonnas aktiivsed inimesed, analüütikud, ettevõtjad ja ka haldusspetsialistid liiguvad ühest riigist teise, ühelt mandrilt teisele, kohalikult tasandilt globaalsele ja vastupidi. Nimetatud rahvusvaheline karjäärimudel seab uued nõudmised ka haridusturule.

Peamised uuendused

Mis on vajalikud oskused ja pädevused? Sellele tuleb läheneda kahest aspektist. Uutel ametikohtadel on tavaliselt vajalik pädevus seotud rahvusvaheliste suhete, poliitika ja valitsemisega, samas aga on nõutud juhtimis- ja majandusalased teadmised. Sellele me oma õppekavas ka keskendume. Samas näeme ka eeliseid, mida pakub geograafiliselt ja kultuuriliselt heterogeenne rahvusvaheline üliõpilaskond. Kindlasti pole õppimisprotsessis ainuke tähtis osapool õppejõud, kes loengut annab. Kõik meie üliõpilased panustavad läbi oma tausta, kogemuste ja huvi maailma eri paikade vastu. Seega pole tegemist vaid poliitika ja valitsemise bakalaureuseõppega, vaid võimalusega omandada kuluuridevahelise suhtluse oskusi ja saada lõpetades kaasa märkimisväärne rahvusvaheliste võrgustike ja kontaktide pagas. Õppekava sisaldab riigiteaduste tuumikaineid, mida saab siduda endale sobivalt teiste valdkondadega, näiteks rahvusvahelised suhted, majandus ja juhtimine. Valides huvipakkuvad ainekursused ja temaatilised moodulid, on tudengil rohkelt võimalusi oma pädevusi arendada. Lisaks saab valida endale sobiliku erialase praktika, interdistsiplinaarse projekti ja bakalaureusetöö.

Avatud õpikeskkond

Tallinnal on üliõpilasele veel palju muudki pakkuda. Tallinna Ülikool on seadnud prioriteediks rahvusvahelistumise, meie ülikoolis on suur välismaalastest õppejõudude ja tudengite kogukond, mida täiendab pealinna idufirmamaastik ning muud rahvusvahelised organisatsioonid ja ettevõtted. Ülikool pakub välistudengitele veel mitmesuguseid teenuseid ja võimalusi, sealhulgas keele- ja kultuuriõpet (eesti, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, hiina, jaapani jne). Ülikoolil on palju rahvusvahelisi koostöölepinguid, mis võimaldab tudengitel ühe või kaks semestrit veeta mõnes meie partnerülikoolis Euroopas või väljaspool Euroopat.

Edasised õpingud

Meilt saadud teadmistepagas võimaldab jätkata akadeemilist ja ka tööalast karjääri. Ent bakalaureusekraad on siiski vaid esimene samm akadeemiliste pädevuste arendamisel. Euroopas levinud Bologna haridussüsteemi järgi on tavaks, et bakalaureusekava lõpetanud tudeng jätkab õpinguid magistritasemel. Magistritasemel saab tudeng juba täielikult spetsialiseeruda erialale, mille ta on bakalaureuseõpingute ajal valinud. Enam kui 20 aastat kogemusi erinevate poliitika ja valitsemise õppekavadega on tõestanud, et meie lõpetajate ettevalmistus on hea ning omandatud haridustase võimaldab õpinguid jätkata nii Euroopa ülikoolides kui ka kaugemal. Tudengid on muidugi oodatud Tallinna Ülikooli õppima ka sama eriala magistriõppekavadele ning doktoriõppekavale.

Rahvusvahelised karjäärivõimalused

Õppekava raames saab arendada praktilisi oskusi, mis on eriti vajalikud kohalikes või rahvusvahelistes valitsusvälistes organisatsioonides töötamiseks, kuid tulevad kasuks ka töös avalikus halduses, ettevõtetes ja muudes rahvusvahelistes organisatsioonides. Erialavalikut toetavad valikmoodulid, praktika ja interdistsiplinaarne projekt. Tasub aga meeles pdiada, et paljud ametikohad eeldavad siiski magistrikraadi olemasolu. Peamine bakalaureuseõpingutest saadud eelis tööturul seisnebki rahvusvahelises kogemuses ja õpingute ajal sõlmitud kontaktides. Õppekava edukuse määrab eelkõige asjaolu, et meie lõpetajad on loonud tulevikuks uusi rahvusvahelisi võimalusi ja uuenduslikke tegevusi.