Ühiskonnateaduste blogi

Doktorikoolid korraldasid suvel ühise kirjutamislaagri

Kirjutamislaagrid on doktorantide hulgas viimase aastaga kõvasti populaarsust kogunud. Nad on kui interdistsiplinaarsed seminarid, mis aitavad kaasa doktorantide suhtevõrgustike loomisele ning arendavad akadeemilise kirjutamise oskust toetades seeläbi kaitsmisele jõudmise protsessi.

laager

Sellel suvel toimus 28.-30. juunil Viimsi Spa hotellis doktorantidele ja nende juhendajatele käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli (KST DK) ning majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli (MI DK) ühine kirjutamislaager. Kirjutamislaagri eestvedajateks olid professor Merike Sisask (Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut, KST DK), professor Leif Kalev (Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut, MI DK) ja Riina Kiik (Norwegian University of Technology and Science).

Kirjutamislaagrites toimuvad nii individuaal- ja grupikonsultatsioonid, kus vahetatakse kogemusi headest praktikatest, kuid miks mitte ka raskustest ja ebaõnnestumistest. Rühmatööd seminariruumis vahelduvad vaiksete individuaalsete kirjutamistundidega oma toas. Viimsi kirjutamislaagri päevakava rikastamiseks oli organiseeritud ka üks töötuba teemal “Teaduskommunikatsioon”, mida viis läbi Arko Olesk, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli lektor ning doktorant.

Doktorikooli kirjutamislaagrisse on oodatud nii doktorandid kui nende juhendajad, parimal juhul doktorantide-juhendatavate paarid. Kirjutamislaager sobib kõigile doktorantidele, mis tahes staadiumis nad oma doktoritööga parasjagu ka ei ole – algajad doktorandid viimistlevad oma doktoritöö teoreetilist raamistikku ja metodoloogilist plaani, mõnedel on erinevates valmimisjärgus artiklid pooleli, mõned on kaitsmisele juba päris lähedal ning töötavad oma monograafia või artikliväitekirja analüütilise ülevaatega. Kirjutamislaager on suurepärane võimalus töötada koos oma juhendajaga mitu päeva järjest, lülitada end välja igapäevasest töö- ja pereelust ning keskenduda 100% teadustööle.

ruumi pilt

Lähiaastatel on plaanis korraldada veel mitmeid kirjutamislaagreid, teated nende kohta saadetakse asjaosalisetele laial.

Teksti autor on Merike Sisask, sotsiaaltervishoiu professor.