Ühiskonnateaduste blogi

Kollokvium Riigikogus "Eesti regionaalse arengu väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid"

pilt

17 .juunil 2020 toimus Riigikogus kollokvium teemal: “Eesti regionaalse arengu väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid”. Riigikogu juhatusele anti üle Eesti regionaaltasandi analüüsi lõpparuanne, mille koostamisel osalesid ka Tallinna Ülikooli teadlased.

riigikogu

„Tegemist on aktuaalse teaduslikku analüüsi vajava probleemiga, kuna aastaid ei ole leitud õiguslikke, halduslikke ning rahalisi vahendeid riigi suureneva regionaalse erinevuse peatamiseks, rääkimata nende praktilisest tasakaalustamisest,“ leiab Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land. Samas on Landil hea meel, et Eesti regionaaltasandi analüüs on nüüd valmis ning et see sündis ülikoolide ja praktikute koostöös. „Loodetavatele muutustele annab aluse asjaolu, et Riigikogu ning mitmed teised riigi ning omavalitsuste institutsioonid on teema vastu tõsist huvi näidanud,“ nendib Land.

Kollokviumi eestvedaja ning regionaalse arengu uuringu üks koostaja, Tallinna Ülikooli lektor ning MTÜ Polis president Sulev Lääne rõhutab, et valminud uuring ei sisalda lõplikke lahendusi. „Nüüd aga on võimalik läbi viia laiem ühiskondlik arutelu, kes, mida ja kuidas peaks ette võtma, et tagada kõigile Eesti inimestele, sõltumata elukohast, sarnased võimalused oma elu korraldamiseks ning vajalike teenuste saamiseks,“ hindab teadlane.

Lääne on seisukohal, et nüüd on aeg sarnaselt Soomega võtta ette sisulised ning korralduslikud sammud kavandatavate regionaalsete muudatuste praktiliseks läbiarutamiseks ning elluviimiseks. Kaaluda võiks ka selleteemalise ühiskondliku kokkuleppe ettevalmistamist.

Kollokviumil esinesid Henn Põlluaas, Riigikogu esimees, Helir-Valdor Seeder, Riigikogu I aseesimees; Aivar Kokk, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees; Jaanus Karilaid, Riigikogu õiguskomisjoni esimees, Riigikogu riigireformi toetusrühma esimees; Arvo Aller, maaeluminister; Jaak Aab, riigihalduse minister; Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor; Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool; Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu direktor; Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor; Andre Sepp, Raasiku vallavanem, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees. Samuti esinesid  uuringu teemal Joel Jesse (HOL); Kersten Kattai (TLÜ), Rivo Noorkõiv (Geomedia); Andrus Toss (Maaeluministeerium) jt. Kirjaliku tervituse saatis kollokviumis osalejatele president Arnold Rüütel.

Kollokviumi korraldasid Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut, MTÜ Polis, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühm, Harjumaa Omavalitsuste Liit ning Üleriigiline Omavalitsuste Liidu Vanematekogu.

Aitäh kõigile esinejatele, moderaatoritele, osalejatele ning korraldajatele panuse eest kollokviumil!

Pildigalerii

Materjalid