Ühiskonnateaduste blogi

Muukeelse lasteaiaealise ja tema vanema lõimimine Eesti kultuuriruumi

Me elame muutuste ajastul,vabadus elada ja liikuda on Euroopa Liidu kodakondsuse nurgakivi, ning tulenevalt madalast sündimusest ja vananevast rahvastikust tingitud tööjõupuudusest on hakatud Eestis aina enam nägema vajadust sisserändajate järele. (Anniste & Praxis, 2018)

lapsed

2020. aasta kevadel uuris rühm Tallinna ülikooli üliõpilasi õppeaine „ELU – erialasid lõimiv uuendus“ raames muukeelsete laste kohanemist Eesti lasteaiaga. Meeskonda kuulus nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tudengeid, erialadest olid esindatud alushariduse pedagoogi, eripedagoogika, eripedagoogi-nõustaja, sotsiaaltöö ning psühholoogia erialad. 

ELU projekti „Muukeelse lasteaiaealise ja tema vanema lõimimine Eesti kultuuriruumi“ eesmärgiks oli kaardistada uussisserändajast muukeelse lasteaiaealise ja tema vanema lõimimisel tekkivaid kitsaskohti Eesti lasteaedades. Välja selgitada, millised küsimused tekivad lapsevanematel õpetajatele, millega pöördutakse lasteaia juhtkonna poole. Millistest materjalidest tuntakse puudust, et laste ja nende perede lõimimist lihtsustada kõigi osapoolte jaoks. Millised materjalid on juba loodud ja kuidas on need tehtud kättesaadavaks – milliseid materjale lasteaedades/-hoidudes teatakse ja kasutatakse.

 

Animatsioon, alushariduse tutvustus. ELU projekti raames "Muukeelse lasteaiaealise ja tema vanema lõimimine Eesti kultuuriruumi"

 

Tutvu projektiga siin

Artikkel Õpetajate Lehes