Ühiskonnateaduste blogi

ÜTI üliõpilased külas ministeeriumis ja linnavolikogus

Ühiskonnateaduste instituudi riigiteaduste tudengite seminar-praktikum toimus 8. aprillil.

pilt

Riigihalduse lektori Sulev Lääne kutsel külastasid tudengid kõigepealt Rahandusministeeriumi, kus kohtuti riigihalduse ministri Jaak Aabi ja ministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärvega. Üliõpilastele anti ülevaade Rahandusministeeriumi ja riigihalduse ministri kohast täidesaatva riigivõimu süsteemis ning riigihalduse ministri tegevusvaldkonna struktuurist ning töö korraldamisest. Samuti arutati koos ministri ja osakonnajuhatajaga aktuaalsete probleemide üle kohaliku omavalitsuse valdkonnas.

PILDIGALERII

Ühiskonnateaduste instituudi õppejõu Sulev Lääne sõnul on tegemist tema poolt õpetatavates ainetes traditsioonilise õppevormiga, mille käigus üliõpilased saavad teoreetiliste teadmiste kõrval ka esmastest allikatest teavet praktilisest avaliku võimu toimimisest. Eelnev on muutunud veelgi olulisemaks möödunud aastal koostatud OSKA valdkonna raporti tulemusena, milles hinnati kriitiliselt ülikoolide ja tööjõuturu vahelisi seoseid. Kohaliku omavalitsuse aines oli rõhuasetus just institutsioonidel, kes ise korraldavad kohalikku elu või on siis selle mõjutajateks riigi või regionaalsel tasandil. Lääne jätkas, et tähtis on samuti ülikooli kolme samba võimalikult tasakaalustatud toimimine ning hea meel on märkida, et ka kohaliku omavalitsuse institutsioonid, sealhulgas nende mitmed tippjuhid, mõistavad üha enam oma tegevuse osas tagasiside vajadust. 
Eelnevaga seoses on loomulik, et  üliõpilased saaksid koos täiendavate teadmistega ka ise vahetult teavitada avaliku võimu juhte probleemidest ja ideedest, mis tunduvad aktuaalsed üliõpilaste vaatenurgast. Lääne peab valdkonna koostöövõrgustiku arendamist erinevate partneritega väga oluliseks. 

pilt

pilt

Rahandusministeeriumist liiguti Tallinna Linnavolikogu juurde, et kohtuda Tallinna Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovskiga, kellega räägiti Tallinna linna juhtimisstruktuurist ja ülesannetest, linnavolikogu tegevusest ning Tallinna arengutest ja väljakutsetest.

Pärastlõunal kohtusid üliõpilased Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajatega - ELVL tegevdirektor Veikko Luhalaid jas asedirektor Jan Trei, ning päeva lõpetas kohtumine Harjumaa Omavalituste Liidu (HOL) tegevdirektori Andre Sepaga.

pilt

pilt
 

Küsisime ka tudengitelt endilt, kuidas nad praktikumiga rahule jäid ja mida see neile õpetas. Toomegi järgnevalt välja nende värvikaimad kogemused.

Riigiteaduste BA tudengid:

 • Leian, et õppevorm on eelkõige kasulik tudengite jaoks, kellel on kohaliku valitsemise vastu rohkem huvi, kuna kindlustab kindlasti olemasolevat teadmiste baasi veelgi. Enim jäi meelde just HOLi tegevdirektori Andre Sepa väga soe vastuvõtt ja valmisolek arutelu arendamiseks tudengite jaoks huvitavate ja oluliste teemade üle. Väga tore oli kuulda erinevate ala tipp-tegijate arvamusi ning mõtteid. Huvitav oli ka see, et kuigi teemad olid laias laastus samad, sai nende üle arutleda erinevatest nurkadest, millest kokku tuli väga tore ja ülevaatlik tervik.
 • Sellisel viisil õppimine oli väga värskendav ja tavapärasest loengu formaadist erinev. Kõige rohkem meeldis ja jäi meelde riigihalduse ministri Jaak Aabi vastuvõtt. Oli tore kuulda, kuivõrd lai ja eriline on tema ministriportfell ning, kuidas ta kõigega suurepäraselt kursis oli. Teisena meeldis HOLi tegevdirektori Andre Sepa vastuvõtt ning tema vaba ja arutlemist soosiv olek. 
 • Tegu oli äärmiselt põneva päevaga nii õppetöö kui ka kogemuse mõttes. Sattusin ruumidesse ja asutustesse, kus varem pole käinud ja kohtusin inimestega, keda olen varem vaid teleekraanilt näinud. Huvitav oli selle valdkonna inimestelt endilt kuulda, kuidas nende tööd ja tegemised praktikas välja näevad. Kindlasti oli see päev mulle kasulik ja kogutud teadmisi ja kogemust saan tulevikus kahtlemata rakendada. 
 • Tegemist oli väga põneva õppekäiguga, tore on vahelduseks saada ka väljaspoole klassiruumi või Zoomi ekraani. Kõik kohtumised olid väga harivad ja silmaringi avardavad, eriti, kui pole selle valdkonnaga muidu kokku puutunud. Hea oli, et lisaks oma esitlustele, oli ka tudengitel hea võimalus oma küsimusi küsida ning kaasa rääkida ja kõik isikud kellega kohtusime olid väga avatud tudengite välja pakutud teemadel arutama.

Riigiteadused ja linnakorraldus, magistriõpe:

 • Seminar-praktikum oli väga informatiivne ja kasulik. Kõige rohkem avaldas muljet kohtumine HOL-i tegevdirektoriga, sest tulenevalt minu erialast, milleks on linnakorraldus, rääkis tema ja viitas kõige rohkem erinevatele Harjumaal läbi viidud uuringutele. Samuti jättis väga positiivse mulje Tallinna Linnavolikogu esimees, kelle ettekanne oli samuti väga kaasahaarav.
 • Kohtumise sisu oli väga huvitav. Kindlasti leidis iga osaleja sealt midagi enda jaoks kõnekat. Sisu oli kahtlemata väga asjalik ning kohandatud meie õppeaine sisule vastavaks ning põnev oli näha, kuidas sarnaseid teemasid eri tasanditel mõtestatakse. Olen tohutult tänulik, sest taolisi õppekäike ja eriti magistriõppes, kohtab väga harva. Õppekäigud on aga kindlasti tänuväärt lisand auditooriumi tööle, sest võimaldab suhelda esinejatega üks-ühele ning näha asutuste töö praktilisemat poolt. Seega, veelkord suur tänu, et võtsite vaevaks sellist üritust korraldada ning loodan, et ka teised TLÜ õppejõud võtavad sellest eeskuju
 • Seminar-praktikum oli väga kasulik ja huvitav. Paljude teemadega olen kokku puutunud ainult teoreetiliselt, seega selget arusaama sellest polnud. Praktikumil aga tänu ettekandjate näidetele ja olukorra kirjeldamisele, tekkisid paremad seosed ning kohaliku omavalitsuse teemadel saan nüüd arutleda ja kaasa rääkida. Samuti sain saadud teadmisi juba ka rakendada teise aine raames.
 • Kokkuvõtteks võib öelda, et üliõpilasena olen Sulevile väga tänulik sellise praktilise seminari korraldamise eest. Just vahetu omavaheline suhtlus andis seminarile täiendava kvalitatiivse mõõtme. Aitäh!

pilt

 

 • Seminari-praktikumi ettekannete läbiv teema on KOVide rahastamine. Kui omavalitsusliitude esindajad näevad lahendust pigem keskvalitsuse poolses suuremas toetamises, siis valitsuse ja ministeeriumi tasandid näevad KOVide tulubaasi suurenemist pigem nende endi tegevusvõimaluste laiendamises ehk autonoomia tõstmises. Sealjuures on oluline ka tasanduskomponent. Päevakajalistest probleemidest paneb KOVide suutlikkuse proovile Ukraina sõjapõgenike sissevool. Nende puhul langeb põhikoormus küll suurtele omavalitsustele, kuid väiksematele võib raskusi tekitada ka väike kogukonna suurenemine teist päritolu inimestega. Põgenikekriisi kesksete küsimustena nähakse lühikeses perioodis majutuse probleemide leevendamist ja pikemas perspektiivis hariduse andmise probleemide lahendamist.
 • Seminar-praktikum oli väga kasulik ja huvitav. Paljude teemadega olen kokku puutunud ainult teoreetiliselt, seega selget arusaama sellest polnud. Praktikumil aga tänu ettekandjate näidetele ja olukorra kirjeldamisele, tekkisid paremad seosed ning kohaliku omavalitsuse teemadel saan nüüd arutleda ja kaasa rääkida. Samuti sain saadud teadmisi juba ka rakendada teise aine raames. Planeerimise koha pealt, kõik oli loogiline ning aega oli piisavalt, et jõuda ühest kohast teisse.
 • Kohtumisel riigihalduse ministri Jaak Aabiga diskuteeriti ministeeriumi rolli üle KOVte korralduse koordineerijana ja väljakutsetest, mille ületamisel riik saab KOVsi aidata. Peamised teemad, mida arutati riigihalduse ministriga, olid seotud finantsautonoomiaga. Kohalike omavalitsuste poliitika osakonna juhataja kohtumisest jäi kõlama KOKS revisjoni olulisus ning planeeritav KOVte vabatahtlike ühinemiste toetuse taastamine. Kohtumine Tallinna Linnavolikogu esimehega aitas paremini mõista pealinna halduskorraldust ning aruteludes peatuti nii mitmelgi väga olulisel praktilisel teemal (nt hariduse korraldus, ühistransport ja elamumajandus). Omavalitsusliitude esindajatega kohtumine avas KOVte ühistegevuste ning kommunikatsiooni tagamaid. Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik kohtumised oma eripalgelisuses andsid suurepärase ülevaate kohalike omavalitsuste rollist, ülesannetest ning väljakutsetest riigivalitsemise seisukohalt.

pilt

pilt