Ühiskonnateaduste blogi

ÜTIs alustatakse uue ja mahuka vanemaealiste huvikaitse võimekuse arenguprogrammiga

arenguprogramm

Eesti demograafia keskuse, riigiteaduste ja sotsiaalkaitse suuna õppejõud ja teadurid koos teiste instituutide ekspertidega on välja töötanud mahuka arenguprogrammi inimestele, kes töötavad vanemaealiste heaolu nimel liitudes, kohalikes omavalitsustes ja kolmanda sektori organisatsioonides üleriigiliselt või kohalikul tasandil.

Programmis on üheksa kahepäevast moodulit ning selle järel pikem arendustegevuse periood, mille jooksul teadmised ja oskused samm-sammult oma organisatsioonis ellu rakendatakse. Programm toetub disainmõtlemise põhimõtetele ja selles kasutatakse sotsiaalse innovatsiooni tööriistu.

Ainulaadse arenguprogrammi eesmärk on Eesti vananemiskeskkonna parandamine. Programmi tegevuste käigus kujuneb välja vanemaealiste esindusorganisatsioonide koostöövõimeline võrgustik, mis jätkab tõenduspõhiselt muutuste elluviimisega vanemaealiste huvides. Programmis osalejad koguvad samm-sammult teadmisi, meetodeid, mõttemalle ja oskusi, et ellu viia oma organisatsiooni ja vanemaealiste huvikaitse loodava võrgustiku arendustegevused.

Programm algab 22. oktoobril 2020 dotsent Mari-Liis Jakobsoni juhitava mooduliga kodanikuühiskonnast ja lõpeb aasta pärast, kui käsitlemist on leidnud mh teemad ühiskonna vananemisest, individuaalsest vananemisest, vanemas eas õppimisest ja koostööst kogukonna tasandil. Vaata https://www.liiga.ee/koolitused/tallinna-ulikooli-arenguprogramm-vanema…

Vanemaealiste huvikaitse võimekuse tõstmise üleriigilises programmis, mida juhib MTÜ Kuldne Liiga Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerina, alustas sellel õppeaastal ka kogukonna digimentorite väljaõpe ja võrgustikutöö, mille üks käimalükkaja oli Eesti demograafia keskus. Käimasoleva digimentorite spetsialistide esimese virtuaalset koolituse kohad täitusid kiiresti, seetõttu plaanitakse seda korrata, kuni jätkub huvilisi.

Palun jagage arenguprogrammi infot ja aidake luua Eestist koht, kus on hea elada igas vanuses inimestel!

Tiina Tambaum, arenguprogrammi juhtiv õppejõud