Ühiskonnateaduste blogi

Viimsi valmistub korraldama Harjumaa Omavalitsuspäeva

HOP II ehk Harjumaa Omavalitsuspäev toimub sel aastal Viimsis, ühiskonnateaduste instituut käis juba varakult vallaga tutvumas.

pilt

Eelmisel nädalal külastas ülikooli korraldusrühm Viimsi vallavalitsust. Ühiskonnateaduste instituudist (ÜTI) sõitsid Viimsisse instituudi direktor Indrek Grauberg, valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne, eraõiguse lektor Aare Kruuser ning Kalle Sepp ja Kadi Kriit. Haridusteaduste instituudist (HTI) oli kohtumisel kohal direktor Tiia Õun. Avasõnad lausus Viimsi vallavanem Illar Lemetti ning veebi vahendusel ka Andre Sepp, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor.

Kohtumisel räägiti HOP 2022 arengutest ja ettevalmistamisest ning koostöövõrgustiku arendamisest. Sulev Lääne eestvedamisel on ülikool olnud kohalike omavalitsuspäevadega seotud olnud juba viis aastat, näoga ühiskonna poole olemine on jätkuvalt väga oluline. "Meie põhipanus, kompetents, mida me saame pakkuda on just mõeldud avalikule sektorile, aga samuti on oluline ettevõtluskoostöö. Läbi omavalitsuspäevade oleme suutnud luua toimiva võrgustiku, mida nüüd saame edasi arendada," toonitas Indrek Grauberg.

Sulev Läänel oli hea meel on tõdeda, et Harjumaa Omavalitsuspäeva vastu on jätkuvalt suur huvi nii kohalike omavalitsuste kui ka Tallinna Ülikooli poolt. Näiteks on HTI direktor Tiia Õun ning teised instituudi esindajad väga aktiivselt lülitunud HOPi ettevalmistamise protsessi. Alustatud on ka valdkonnaga seotud erinevate institutsioonide kaasamist ning koos sellega elukestva õppe tähtsustamisega laiemalt.

Ühiskonnateaduste instituut peab jätkuvalt OVP kui ühistegevuse ja avaliku võimu oluliste probleemide analüüsi platvormi korraldamises osalemist oluliseks arengu suunaks. Indrek Graubergi sõnul on koostöövõrgustik oluline ka konkreetsete tegevuste aspektist. Näiteks on HOP 2021 tulemusel ülikooli ja Rae valla koostöös ette valmistatud kohaliku valitsemise pilootprojekt. OVP loob võimalused uute ideede tekkeks ning ühiseks realiseerimiseks.

Harjumaa II Omavalitsuspäev toimub 21. oktoobril 2022 Viimsi vallas ning kannab nime „Elukestev huviharidus – tegusana teel“. Harjumaa II Omavalitsuspäev on pühendatud Harjumaa Omavalitsuste Liidu 30. aastapäevale ning sellega märgitakse ära 5 aastat omavalitsuspäeva kui riiklikku tähtpäeva.

pilt

pilt

pilt

pilt