Seminar

Seminar Robert Alexy õigusteooria ainel

Ühiskonnateaduste instituut

29.10.2018 kell 09:00 - 18:30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Robert Alexy on Kieli Christian Albrechti nimelise ülikooli avaliku õiguse ja õigusfilosoofia korraline professor. Robert Alexylt on eesti keeles ilmunud monograafia „Põhiõigused Eesti põhiseaduses“. Tegemist on põhiseaduse põhiõiguste analüüsiga, mis käsitleb üldise põhiõiguste teooria kõiki olulisi probleeme ja mis on seetõttu adresseeritud ühtviisi nii praktikule, teadlasele kui ka üliõpilasele. Eesti riigiõigusteaduslikus kirjanduses on käesolev teos ainulaadne. Robert Alexy kuulub õigusfilosoofina kahtlemata maailma paremikku, olles samaaegselt hiilgav riigiõigusteadlane ja õigusteoreetik. Tema tööd on kantud armutust analüüsist ja valgustusajastu traditsioonis liberaalsest maailmavaatest. Tema analüütiline meetod lahkab probleeme ning konstrueerib neile tabavaid vastuseid muu hulgas õiguse ja moraali vahekorra, põhiõiguste teooria, argumentatsiooniteooria, õigusteaduse meetodiõpetuse, normiteooria ning põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve teooria valdkonnas, hoides lugejale ikka ja jälle varuks väikese üllatuse.

Programm:
 • 9:00 – 9:45      Registration + coffee break (Researchers’ Forum, Astra building)
 • 9:45 – 10.00    Opening words by Katrin Niglas (Vice-Rector for Research at Tallinn University)

I session Chairman Massimo La Torre

 • 10:00 – 10:30     Brian Bix – "A Critique of the Claim to Correctness"
 • 10:30 – 11:00     Peter Koller - "On the Connection between Law and Morality. Some Doubts about Robert Alexy’s View”
 • 11:00 – 11:30     Ralf Poscher "Resuscitation of a Phantom? On Robert Alexy's Latest Attempt to Describe the Object of the Principles Theory"
 • 11:30 – 12:00     Torben Spaak - ”Robert Alexy and the Dual Nature of Law"
 • 12:00 – 13:00     Discussion
 • 13:00 – 14:30     Lunch (not provided by the organizer)

II session Chairman Indrek Grauberg

 • 14:30 – 15:00     Timothy Endicott - "Principles of Interpretation"
 • 15:00 – 15:30     Jan-Reinard Sieckmann - "The Dual Nature Thesis: Which Dualism?”
 • 15:30 – 16:00     Mart Susi - "Internet Balancing Formula"
 • 16:00 – 16:30     Coffee break (Researchers’ Forum, Astra building)
 • 16:30 – 17:30     Discussion
 • 17:30 – ...            Closing words by Professor Alexy

Kõik huvilised on seminarile oodatud!

Registreerun

Täpsem info.