Seminar

ÜTI teadusseminar "Ränne, lõimumine ja kodakondsus turbulentsuse ajastul"

Ühiskonnateaduste instituut

01.12.2021 kell 16.00 - 18.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Zoom: https://zoom.us/j/98514296661

 

ÜTI neljas teadusseminar on pühendatud rände, lõimumise ja kodakondsuse temaatikale. Seminari lähtekohaks on projekt MIRNet (“Twinning for excellence in migration and integration research and networking”) ning võimalused, kuidas projektis käsitletud teemad ÜTIs/TLÜ-s ka laiemat sünergiat võiksid tekitada.

Seminaril võtame vaatluse alla, kuidas mõjutavad kriisid, nendega kaasnev turbulents ja ärevus rändeprotsesse ja nende juhtimist, lõimumist ning kodakondsust. Seminari ettekanded:

Mari-Liis Jakobsoni ettekande lähtekohaks on jaanuaris toimunud rahvusvahelise konverentsi “Anxieties of Migration and Integration in Turbulent Times” põhjal valmiv artiklikogumik ning see avab nii kogumiku kontseptuaalsemat külge kui ka turbulentsusajastu rändeprotsesside ja nende juhtimise eripärasid.

Raivo Vetiku ettekanne keskendub lõimumisele ning tutvustab nii 2021. aasta lõimumismonitooringu relatsioonilist metodoloogiat kui ka seda, mida empiirilised trendid ütlevad kriiside mõju kohta lõimumisele

Leif Kalevi ettekanne käsitleb turbulentsiajastul kodakondsuses tekkivaid pingeid ja võimalusi. Tuginedes viimasel ajal ilmunud artiklitele ja peatükkidele keskendub ta demokraatlikule kodanikusubjektsusele ning valdkondliku poliitikakujundamise ja poliitika nüüdisdünaamikale.

 

Teadusseminari kommenteerivad professor Mati Heidmets, professor Allan Puur ja dotsent Uku Lember.

 

pilt

FOTO: [Montecruz Foto/Flickr]