Doktoriõpe

Doktoriõpe Norra moodi – külas NTNU sotsiaal- ja haridusteaduskonnas

Doktoriõpe Norra moodi – külas NTNU sotsiaal- ja haridusteaduskonnas

Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool korraldas 16. augustil visiidi Norra teaduse- ja tehnoloogia ülikooli (NTNU). Selle eesmärgiks oli tutvuda sealse sotsiaal- ja haridusteaduskonna doktoriõppe korraldus- ning arendustööga. Koostöö visiiti korraldas vastuvõtjana Prof Riina Kiik, kes oli külalisteadurina Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudis (sotsiaalkaitse suund) 2022 sügissemestril. Lähetuses osales 4 TLÜ sotsiaaltöö doktoriõppekava juhendajat – Merike Sisask, Marju Medar, Ingrid Sindi, Kersti Kriisk.

NTNU Dragvolli kampuses kohtuti sotsiaal- ja haridusteadukonnas (faculty) teadusprodekaaniga (Jesper Aagaard Petersen), teadusadministraatoriga (Erik Ingebrigtsen) ja administratsiooni nõunikuga (Eli Rones Reitan). NTNU sotsiaal- ja haridusteaduskond on oma suuruselt võrreldav TLÜ-ga (ca 7000 üliõpilast ja ca 800 töötajat). Aastatel 2018-2019 on NTNU reforminud doktoriõppe korraldust ning moodustanud sotsiaal- ja haridusteaduskonnas 9 väiksemast doktoriõppekavast 2 suurt doktoriõppekava – sotsiaalteaduse doktoriõppekava ja haridusteaduste doktoriõppekava. Seejuures on varasemate väikeste doktoriõppekavade sisuline identiteet säilitatud spetsialiseerumisega distsipliinide tasandil ning neid juhivad vastavad instituudid (departments). Doktoriõppe komiteed õppe sisuliseks kureerimiseks on moodustatud instituudi tasandil. Üldpädevuse ained (teadusfilosoofia, metodoloogia, eetika) korraldatakse teaduskonna tasandil, mis aitab parandada instituutide vahelist koostööd ja interdistsiplinaarsust.

NTNU Tunga kampuses kohtuti sotsiaaltöö instituudi esindajatega – doktoriõppekava juht (Bente Heggem Kojan), teadusministraator (Ingvil Næss Åfarali), doktorant (Malin Fævelen). Muuhulgas tutvustati doktorantide õpingute ja teadustöö edenemise hindamise süsteemi – algusseminaril, õppe keskel oleval seminaril, õppe lõpuseminaril (viimased kaks hindamisseminari on avalikud).

Doktoriõpe Norra moodi