Teadus

Eestikeelne teadusajakiri Acta Politica Estica ootab kaastöid uude erinumbrisse

Acta Politica Estica erinumber keskendub noorte poliitilisele osalusele. Acta Politica Estica on avatud ligipääsuga (open access) eelretsenseeritav ajakiri, mis püüab pakkuda laiapõhjalist foorumit eestikeelsele poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonile kogu selle mitmekesisuses. 

pilt

Erinumbri kirjeldus: Noorte poliitilisest osalust peetakse vanemate põlvkondadega võrreldes kesiseks. Teisalt on viimaste kümnenditel ilmunud hulgaliselt uurimusi, mis diskuteerivad väidetega, et  noored on apaatsed ja toovad esile, et noorte osalus on muutunud. Kuigi poliitilise osaluse mõõtmisel on siiani kesksed valimistel hääle andmine või organisatsioonidesse kuulumine, on noorte jaoks muutunud olulisemaks osalusvormid palju laiemas tähenduses. Täna käsitletakse osalusena ka tarbijakäitumist, aeg-ajalt aktivistide korraldatud üritustel osalemist, fänniklubides ühiskondlike teemade mõjutamist, sotsiaalmeedias arvamuse avaldamist, uudiste-postituste jagamist ja palju muud.  Erinumbri eesmärgiks on läheneda noorte poliitilisele osalusele laiemalt keskendudes nii traditsiooniliste kui mittetraditsiooniliste osalusvormide analüüsile ning muutunud osalusvormide tähendusele noorte rollile poliitikas.  

Erinumbri toimetajaks on sotsioloogia professor Airi-Alina Allaste. Erinumbrisse on oodatud kaastööd, mis põhinevad värskele empiirilisele uurimusele antud teemal, nii sotsioloogia, riigiteaduste, sotsiaaltöö, kui ka teiste distsipliinide vaates. Erinumbri teese (max 200 sõna, eesti või inglise keeles), kus on lühidalt kirjas teoreetiline perspektiiv, uurimisprobleem, andmed ja uurimismeetodid, oodatakse 20. juuniks. Need tuleks saata aadressile airi-alina.allaste@tlu.ee (erinumbri toimetaja) ja cc. tonis.saarts@tlu.ee (APE peatoimetaja). Tagasiside teesidele saadetakse hiljemalt 4. juuliks ja kaastöö sobivuse korral on artikli esitamise tähtaeg 20. oktoober. 

logo

Acta Politica Estica on avatud ligipääsuga (open access) eelretsenseeritav ajakiri, mis püüab pakkuda laiapõhjalist foorumit eestikeelsele poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonile kogu selle mitmekesisuses. Acta Politica Estica on ainuke eestikeelne sotsiaalteadusliku suunitlusega teadusajakiri, milles ilmunud kaastöid loetakse ETISe (Eesti Teadusinfosüsteem) järgi 1.2 kategooria publikatsioonideks. Ajakiri ilmub regulaarselt kord aastas; aeg-ajalt ilmuvad ka temaatilised erinumbrid, millel on reeglina külalistoimetaja. Lisaks poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate aladistsipliinide (avaliku halduse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete) esindajatele on Acta Politica Estica'sse oodatud ka teiste sotsiaalteadlaste (sh sotsioloogide, majandusteadlaste, õigusteadlaste, psühholoogide, demograafide, haridusuurijate) ning humanitaaride (sh keele- ja kirjandusteadlaste, kulturoloogide, semiootikute, ajaloolaste, filosoofide) kaastööd.