Pressiteade

Kollokvium riigikogus teemal “Omavalitsuspäevad 2024 ja ideed Riigikogus.”

Riigikogus toimunud kollokviumil olid aruteluteemadeks Eesti IX- ja Harjumaa IV omavalitsuspäev.

19.02.2024 KOLLOKVIUM

Eesti IX omavalitsuspäeva (OVP 2024) ning Harjumaa IV omavalitsuspäeva (HOP 2024) ettevalmistus kulgeb edukalt. OVP 2024 teemaks on kavandatud „Kultuuriline eripära on piirkondliku elujõu allikas“ ning HOP 2024 teemaks “Liikuvuse väljakutsed muutuva asustuse tingimustes”.

On juba hakatud ette valmistama töötubasid, kavas on koostada asjakohane deklaratsioon ning järgida teisi juba kujunenud traditsioone. Samas on ka mitmeid uusi ideid. Arusaadavalt ootavad nii senised ideed kui ka jätkutegevused ühist läbivaatamist. 

Kollokviumile ütlesid avasõnad Riigikogu esimene aseesimees Toomas Kivimägi, regionaalminister Madis Kallas,  Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees, rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk jt.

Kollokviumi suuremateks plokkideks olidki Eesti IX Omavalitsuspäev Võrus  ja Harjumaa IV Omavalitsuspäev Kiili vallas. Mõlema sündmuse puhul olid ettekanded omavalitsuspäeva ideest, strateegiast ja korraldusest. Mõlema teema puhul toimusid ka paneeldiskussioonid.

HOP

Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud märkis, et juba üle kümne aasta jätkame traditsiooni, tähistades ühiselt Riigikogus  Eesti riigi sünnipäeva – seekord keskendudes 2024. aasta omavalitsuspäevade ideedele. Märgiline on seejuures, et arvestades Tartu kui Euroopa kultuuripealinnaga tehtavat koostööd, on ka Võrus toimuva  Eesti IX Omavalitsuspäev teemaks “Kultuuriline eripära on piirkondliku elujõu allikas”.  

Lääne jätkas, et Kiili vald, koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Tallinna ja teiste maakonna valdade ning linnadega, Tallinna Ülikooli ja partneritega on Harjumaa IV Omavalitsuspäeva teemaks valinud “Liikuvuse väljakutsed muutuva asustuse tingimustes”. Arvestades väljakutseid ühistranspordi, infrastruktuuri ja laiemalt liikuvuse valdkonnas, on teema valik igati aktuaalne. Lääne rõhutas,  et kollokviumil vaatamegi kuidas riigi, kohalike omavalitsuste, ülikoolide ning teiste partneritega omavalitsuspäevi ühiselt paremini sisustada ning efektiivsemalt koostööd korraldada.

Võru linnapea Kalvi Kõva sõnul  on Võru unikaalne kultuuri keskkond. Seal on setod, vana võrokesed, teised. „Püüdsime leida teema, mis meid kõiki seob. Võiksime ka rääkida rahandusest või haridusest, selle viimasega on meil muide kõik korras, aga kultuur on just see, mis oluline“, ütles Kõva. „Korraldusega oleme graafikust ees. Me oleme eripärases kultuuriruumis, seetõttu töötame välja ka vastava programmi. Koos Tartuga on Võrumaa ka ju Euroopa kultuuripealinn, nõnda, et omavalitsuspäeva teema on lausa kümnesse“, lõpetas Võru linnapea.

Kiili vallavanem Aimur Liiva on seisukohal, et elanike arvu suurenemine ja asustusmustri muutumine on väljakutseks kõigile linnalähedastele valdadele Harjumaal. Valglinnastumist soosinud planeerimine, mis sai alguse 25 aastat tagasi, on loonud olukorra, kus ilma kahe autota peres on enamusel väga keeruline hakkama saada ning sama keeruline on klassikalise ühistranspordi abil sellele probleemile leevendust pakkuda. Liiva arvates ei ole liikuvuse temaatika samas ainult linnapiirkonna probleem, maapiirkondade asustuse hõrenemine loob samal ajal ka teistlaadi väljakutseid, millele samuti on vaja lahendusi otsida.

Tallinna Linnavolikogu esimees Maris Sild märgib, et tasakaalus ja säästlik liikuvus on hea linna vereringe, mis töötab kooskõlas kvaliteetse, kasutatava ja inimmõõtmelise linnaruumiga. Oluline on tagada kõigile linlastele liikumisvõimalused ning teha seda kõikide teiste strateegiliste eesmärkide elluviimist toetades. Neid eesmärke suudetakse täita ainult siis, kui liikuvust käsitletakse terviklikuna kogu linnaregioonis. Niisiis tähendab ka Tallinna liikuvuskava elluviimine tihedat koostööd ennekõike naabervaldade ja riigiga, ent ka rahvusvaheliste partneritega.

Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas usub, et selle aasta Eesti omavalitsuspäeva ja Harjumaa omavalitsuspäeva temaatikad peaksid meid kõiki kõnetama ning haakuvad laiemalt vaadates sügavuti: meie omakultuuri erinäolisus on motiiviks, mis kutsub inimesi oma kodukohast kaugemale uudistama minema, samas liikuvusega seotud väljakutsete
lahendamine aitab oluliselt kaasa eri piirkondade arengule ja seeläbi ka kohalike kultuuritraditsioonide alahoidmisele. Mul on hea meel, et omavalitsuspäevad on kujunenud tõhusaks koostööformaadiks, kus ühiskonna ees seisvatele sõlmkohtadele parimaid lahendusi otsitakse.

HOP

Omavalitsuspäeva eesmärk on omavalitsuste poolt ühiskonnas täidetava rolli teadvustamine ja selgitamine. Omavalitsuspäeva raames analüüsitakse olulisemaid väljakutseid nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tegevuses ning püütakse ühiselt leida optimaalseid lahendusteid. Mõlemal omavalitsuspäeval võetakse vastu deklaratsioonid, mis edastatakse Riigikogule, Vabariigi valitsusele ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule.

Seekordne kohtumine Riigikogus oli pühendatud Eesti Vabariigi 106. aastapäevale. 

Fotogalerii