LÜKKUB EDASI! MIRNet käivitab avalike teadusseminaride sarja

mirnet

Kolmapäeval, 16. septembril kell 16.00 on kõik huvilised oodatud ruumi M-213 (Riho Pätsi auditorium) kuulama ettekannet “Can populists attract migrant voters?” ning arutlema interdistsiplinaarsete koostöövõimaluste üle rände-, lõimumis- ja kodakondsusuuringute valdkonnas. Tegemist on teist tegevusaastat alustava Twinning projekti MIRNet esimese avaliku teadusseminariga.

“MIRNeti projektimeeskond on isekeskis teadusseminare pidanud juba aasta ning see on pannud aluse nii mõnelegi huvitavale ühisartikli- ja projektiideele,” ütles projekti juht professor Raivo Vetik. “Nüüd tahame osalejaskonda laiendada ning arendada koostöösidemeid ja võimalikke uusi algatusi kolleegidega Tallinna Ülikoolist. Ka käesolevas seminarisarjas tahame anda sissevaadet nii oma temaatilisse teadustöösse kui ka kutsuda teisi rände-, lõimumis- ja kodakondsusuuringutega tegelevaid teadlasi üles oma artiklimustandeid arutama ja muid tegemisi tutvustama.”

Avaseminaris teeb ettekande MIRNeti projekti teadur Mari-Liis Jakobson koos kaasautorite Sebastián Umpierrez de Reguero (Diego Portalese Ülikool/Leideni Ülikool) ning Inci Öykü Yener-Roderburgiga (Strasbourgi Ülikool/Duisburg-Esseni Ülikool) oma artiklist, mis lahkab hargmaise populismi fenomeni.

Kui sensed hargmaise populismi uuringud on pigem keskendunud riigiülese tasandi poliitikale (nt Euroopa Parlamendi tasandil), siis praktikas on märksa arvukamalt näiteid populistlikest erakondadest, kes teevad piiriülest kampaaniat väliskogukondades. Artikkel kasutab võimalikult erinevate juhtumite disaini (Seawright & Gerring 2009) ning võrdleb Ecuadori vasakpopulistliku erakonna MPAIS kampaaniat Hispaanias elevate ecuadorlaste, autoritaarpopulistlikuks klassifitseeritud Türgi AKP erakonna kampaaniat Saksamaa türklaste ning paremradikaalseks tituleeritud EKRE kampaaniat Soomes elavate eestlaste suunal. Artikkel toob välja nii juhtumeid ühendavaid hargmaist populismi toetavaid edutegureid, kuid kaardistab ka hargmaise populismi variatiivsust populismi erinevates ideatsioonilistes vormides, kui ka erinevates toimekontekstides.

Sisukama arutelu huvides on osalejatel võimalik eelnevalt tutvuda ka artiklimustandiga, selleks palume üritusele eelregistreerida hiljemalt 14. septembriks.

Järgmine seminar toimub juba koostöös ÜTI teadusseminaride sarjaga 30. septembril ning seal teeb ettekande professor Lehte Roots. Ettekandesoovidega palume pöörduda Raivo Vetiku (raivo.vetik@tlu.ee) poole.

image 160image 161