Konverents

Omavalitsuste foorum Riigikogus: “Eesti regionaalne tasand – kas praktiline vajadus või saab ka teisiti?”

Riigikogus toimus 10. veebruaril koostöövõrgustiku poolt korraldatud foorum, mille peateemaks oli “Eesti regionaalne tasand – kas praktiline vajadus või saab ka teisiti?”

Eesti regionaalne tasand

Foorum oli pühendatud saabuvale 102. Eesti Vabariigi aastapäevale. Foorum keskendus Eesti regionaalse valitsemise võimalikule tulevikule, koos ekspertide, poliitikute ning omavalitsuste esindajatega käsitleti regionaalse valitsemise võimalusi ning viise haldusreformi järgses Eestis.

eesti regionaalne tasand.jpg

Foorumi käigus tutvustati uuringu „Eesti regionaaltasandi arengu analüüs“ lähtekohti ning esmaseid tulemusi. Uuring on ellu viidud koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja uuringufima Geomediaga.

Foorumil esinesid: President Arnold Rüütel; Henn Põlluaas, Riigikogu esimees; Aivar Kokk, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees; Jaak Aab, riigihalduse minister; Arvo Aller, maaeluminister; Helir-Valdor Seeder, Riigikogu I aseesimees; Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor; Timo Kantola, Soome suursaadik Eestis; Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool; Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor; Tarmo Loodus, Viljandi Kutseõppekeskuse direktor, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esimees ja teised riigi- ja omavalitsuste esindajad.

Omavalitsuste foorumi pilt

Rektor Tiit Land on seisukohal, et ülikooli ja riigi ning kohaliku omavalitsuste koostöö on väga oluline, seda eriti olukorras, kus väljakutsed infotehnoloogia valdkonnas ning muutused omavalitsuste rahvastikus mõjutavad teenuste kättesaadavust. Rektor lisas, et avaliku võimu efektiivsele toimimisele aitab kindlasti kaasa omavalitsuste koostöö ning valdkonna täiendamine vastavalt ühiskonnas toimunud muutustele.

Sulev Lääne sõnas, et foorumi teemad on aktuaalsed, kuna regionaalne tasand pakub mitmeid võimalusi koostööks. “Peale haldusreformi on kohalikes omavalitsustes tõusetunud mitmeid küsimusi seoses teenuste kättesaadavusega, millest oluline osa on seotud regionaalvaldkonnaga. “Tallinna Ülikool koostöös Tartu Ülikooli ja Geomediaga on läbi viimas analüüsi Eesti regionaaltasandi valitsemisest. Tänasel kohtumisel on meil kõigil võimalik anda regionaaltasandi uuringu tarvis enda nägemus ning sisend tuleviku omavalitsuste koostööst”, rõhutas Lääne.

Eesti regionaalne tasand pilt

Päeva teises pooles toimus ühine arutelu töögruppides, mis olid sisendiks Eesti regionaaltasandi uuringu analüüsile. Teemadena käsitleti omavalitsuste territoriaalset ulatust, omavalitsuste mastaapi regionaalseks valitsemiseks ja/või avalike ülesannete täitmiseks. Arutelu all olid regionaalse tasandi valitsemine ja organisatoorne koostöö ning milline võiks välja näha regionaalse otsustuskogu mandaat, samuti valitsemisstruktuuri või koostöö õiguslik vorm. Peatuti ka potentsiaalse koostöö kohustuslikkuse, otsuste vastuvõtmise mehhanismide ning regionaalse tasandi ülesannete täitmise tulubaasi teemadel.

Eesti regionaalne tasand 2

Foorumi korraldasid: Tallinna Ülikool, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühm, MTÜ Polis, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit ning Üleriigilise Kohaliku Omavalitsuse Liidu Vanematekogu koos partneritega. Soovime avaldada tänu sündmuse moderaatoritele Andre Sepale, Sulev Läänele ning Aivar Kokale. Täname ka Tallinna Ülikooli tudengeid ning Riigikogu personali, kes olid sündmuse korraldamisel abiks.

 

Materjalid

Pildigalerii

Pressiteade

Videoülekanne